Marta Nadolle

Ur. 1989. Studia: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2014 r uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego oraz pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Media: malarstwo , instalacja, fotografia, film. Od kilku lat rejestruje siebie samą i swoje życie w różnych mediach: malarstwie, instalacji, fotografii i filmie.