Wojciech Kielar

Ur. 1980, w Rzeszowie. Studia - 2002-2008 Akademia Sztuk Pieknych im.E.Gepperta we Wrocławiu. Dyplom 2008 - malarstwo u prof. Nicole Naskow i prof. Wojciech Kaniowskiego. 2003 - stypendium Kunst Akademie Munich-Erasmus 2000-2002 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej - Wydział Grafiki.