Jaśmina Wójcik

Ur. 1983, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracuje na granicy sztuki i społecznego aktywizmu, na rzecz zmian społecznych, przywrócenia pamięci miejsc i ludzi, zwraca uwagę na problemy ekologii (np. wystawa Chowanie człowieka między ludźmi bez kontaktu z naturą doprowadza go do wynaturzeń. MPZ, 2012). Autorka filmów wideo, rysunków, projektów w przestrzeni publicznej, interaktywnych instalacji.