Tomasz Ryndak

Ur. 1981 w Nysie. Studiował malarstwo na wrocławskiej ASP.

Bornro