Ranking 2008

Artyści Ranking 2008 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Adamczyk Justna 23 0 0 0 0 0 0
2 Astaszow Agnieszka 23 0 0 0 0 0 0
3 Sieciarz Marta 20 3 1 3 1 0 0
4 Żółtaszek Martyna 21 2 1 2 1 0 0
5 Markiewicz Małgorzata 19 4 1 4 1 0 0
6 Sadowski Mateusz 21 2 1 2 1 0 0
7 Paruch Stefan 21 2 1 0 0 2 1
8 Porczak Katarzyna 20 3 1 3 1 0 0
9 Polska Agnieszka 20 3 1 3 1 0 0
10 Turska-Hanusa Marta 21 2 1 2 1 0 0
11 Kiełbowicz Bartek 22 1 1 1 1 0 0
12 Zborowska Julia 22 1 1 1 1 0 0
13 Novak-Zempliński Maksymilian 18 5 1 5 1 0 0
14 Kowalik Marcin 18 5 1 5 1 0 0
15 Balcerzak Jan 19 4 1 4 1 0 0
16 Wielek-Mandrela Małgorzata 19 4 1 4 1 0 0
17 Jaksender Agata 20 3 1 3 1 0 0
18 Przybyła Anna 20 3 1 3 1 0 0
19 Jaksender Jarosław 21 2 1 2 1 0 0
20 Starowieyski Antoni 18 5 1 5 1 0 0
21 Breguła Karolina 20 3 1 3 1 0 0
22 Forowicz Roch 19 4 1 0 0 4 1
23 Materka Bartek 21 2 1 0 0 2 1
24 Grabowski Artur Daniel 20 3 1 3 1 0 0
25 Żugaj Paweł 18 5 1 0 0 5 1
26 Lipowska Marta 19 4 1 0 0 4 1
27 Wojciech Kubiak - Lidka Krawczyk Grupa artystyczna 18 5 1 0 0 5 1
28 Michalak Jan 20 3 1 0 0 3 1
29 Prytek Katarzyna 21 2 1 0 0 2 1
30 Zielińska Renata 22 1 1 0 0 1 1
31 Tobis Andrzej 20 3 1 3 1 0 0
32 Malinowska Julita 22 1 1 0 0 1 1
33 Bartak-Lisikiewicz Agnieszka 22 1 1 1 1 0 0
34 Tycz Viola 18 5 1 5 1 0 0
35 Kowalska Karolina 22 1 1 0 0 1 1
36 Solorz Monika 19 4 1 4 1 0 0
37 Pałys Joanna 20 3 1 3 1 0 0
38 Rebelka Jakub 20 3 1 0 0 3 1
39 Hańderek Grzegorz 18 5 1 5 1 0 0
40 Tytko Barbara 19 4 1 4 1 0 0
41 Szplit Magda 18 5 1 0 0 5 1
42 Gonciarz Jacek 19 4 1 0 0 4 1
43 Sobota Adam 21 2 1 2 1 0 0
44 Urbanek Piotr 20 3 1 0 0 3 1
45 Dąbrowska-Picewicz Monika 22 1 1 1 1 0 0
46 Łukaszczyk Tomasz 21 2 1 0 0 2 1
47 Dwurnik Pola 19 4 1 4 1 0 0
48 Wojcieszek Radosław 22 1 1 0 0 1 1
49 Zasępa Marta 20 3 1 3 1 0 0
50 Heyda Stanisław 21 2 1 2 1 0 0
51 Kowzan Paweł 20 3 1 0 0 3 1
52 Czaplicki Krystian 21 2 1 0 0 2 1
53 Smalej Grażyna 19 4 1 0 0 4 1
54 Skiba Piotr 22 1 1 0 0 1 1
55 Tracewska Matylda 18 5 1 5 1 0 0
56 Graboś Anita 19 4 1 4 1 0 0
57 Junosza-Szaniawska Julia 20 3 1 3 1 0 0
58 Musialik Agnieszka 22 1 1 1 1 0 0
59 Radziewicz Tomasz 18 5 1 5 1 0 0
60 Waligórska Anna 19 4 1 4 1 0 0
61 Gewartowska Agnieszka 20 3 1 3 1 0 0
62 Stępniak Małgorzata 21 2 1 2 1 0 0
63 Bąkowski Piotr 22 1 1 1 1 0 0
64 Skwarcan Ignacy 21 2 1 0 0 2 1
65 Cichoń Monika 18 5 1 5 1 0 0
66 Cieślak Aleksandra 19 4 1 4 1 0 0
67 Małysa Ewelina 21 2 1 2 1 0 0
68 Berendt Filip 18 5 1 0 0 5 1
69 Omulecki Igor 20 3 1 0 0 3 1
70 Kaczmarska Anna Maria 22 1 1 0 0 1 1
71 Zygmunt Marek 21 2 1 0 0 2 1
72 Szpener Monika 22 1 1 0 0 1 1
73 Popowicz Anna 18 5 1 0 0 5 1
74 Solańska Paula 19 4 1 0 0 4 1
75 Borcz Rafał 18 5 1 0 0 5 1
76 Nowak Kinga 21 2 1 0 0 2 1
77 Stańczak Kamil 22 1 1 0 0 1 1
78 Chamczyk Izabela 18 5 1 5 1 0 0
79 Nowakowski Arkadiusz 20 3 1 3 1 0 0
80 Ostoya Anna 21 2 1 0 0 2 1
81 Karpowicz Katarzyna 18 5 1 5 1 0 0
82 Nieznalska Dorota 18 5 1 5 1 0 0
83 Dąbrowski Jakub 18 5 1 0 0 5 1
84 Castellini-Jędrysik Katarzyna 21 2 1 2 1 0 0
85 Zawadzka Monika 22 1 1 1 1 0 0
86 Szeszycka Katarzyna 18 5 1 5 1 0 0
87 Gogół Magdalena 21 2 1 2 1 0 0
88 Borowski Tymek 19 4 1 4 1 0 0
89 Śliwińśki Paweł 20 3 1 3 1 0 0
90 Wajda Antoni 18 5 1 0 0 5 1
91 Łuczyna Małgorzata 21 2 1 0 0 2 1
92 Adamek Jakub 18 5 1 5 1 0 0
93 Kowynia Dominika 19 4 1 4 1 0 0
94 Kozera Aleksander 20 3 1 3 1 0 0
95 Wnęk Grzegorz 21 2 1 2 1 0 0
96 Kossakowski Piotr 22 1 1 1 1 0 0
97 Hugo-Bader Marcin 18 5 1 0 0 5 1
98 Dzierż Edyta 19 4 1 0 0 4 1
99 Martynkien Katarzyna 20 3 1 0 0 3 1
100 Walczuk Ewa 21 2 1 0 0 2 1
101 Rejdych Agnieszka 22 1 1 0 0 1 1
102 Kiesner Maria 19 4 1 4 1 0 0
103 Szwabe Piotr 20 3 1 3 1 0 0
104 Paluszkiewicz Julita 21 2 1 2 1 0 0
105 Szczęśniak Szymon 22 1 1 1 1 0 0
106 Ryszka Aleksander 18 5 1 5 1 0 0
107 Nowak Marzena 22 1 1 0 0 1 1
108 Radziejewski Marcin 18 5 1 5 1 0 0
109 Kosiec Małgorzata 19 4 1 4 1 0 0
110 Fijałkowska Katarzyna 20 3 1 3 1 0 0
111 Dukaczewska Magdalena 21 2 1 2 1 0 0
112 Dyndo Wiktor 22 1 1 1 1 0 0
113 Dąbrowski Mateusz 19 4 1 4 1 0 0
114 Pytel Rafał 20 3 1 3 1 0 0
115 Waliszewska Aleksandra 18 5 1 5 1 0 0
116 Gębczak-Janas Barbara 19 4 1 4 1 0 0
117 Kopcewicz Tomasz 19 4 1 4 1 0 0
118 Szprynger Anna 18 5 1 0 0 5 1
119 Ciężki Jakub 19 4 1 0 0 4 1
120 Polak Joanna 20 3 1 0 0 3 1
121 Smoleński Konrad 20 3 1 3 1 0 0
122 Urban Aleksandra 21 2 1 2 1 0 0
123 Ruta Dominika 18 5 1 5 1 0 0
124 Białas Marcin 19 4 1 4 1 0 0
125 Nowak Rafał 20 3 1 3 1 0 0
126 Dunal Paweł 18 5 1 5 1 0 0
127 Frydrych Michał 19 4 1 4 1 0 0
128 Przybylski Igor 22 1 1 1 1 0 0
129 Malewski Artur 20 3 1 0 0 3 1
130 Stępień Jakub 21 2 1 0 0 2 1
131 Skrzypiec Joanna 20 3 1 0 0 3 1
132 Pietrek Tomasz 21 2 1 0 0 2 1
133 Ilczyszyn Hanna 22 1 1 0 0 1 1
134 Ołowska Paulina 20 3 1 0 0 3 1
135 Ślusarski Bartosz 18 5 1 0 0 5 1
136 Dobiszewski Tomasz 19 4 1 0 0 4 1
137 Wollny Zorka 19 4 1 0 0 4 1
138 Grospierre Mikołaj 22 1 1 0 0 1 1
139 Wilk Rafał 19 4 1 4 1 0 0
140 Kochanek-Zbroja Marta 21 2 1 2 1 0 0
141 Dawidek-Grylicka Małgorzata 20 3 1 3 1 0 0
142 Krysta Daniel 19 4 1 4 1 0 0
143 Banaś Katarzyna 20 3 1 3 1 0 0
144 Starska Magdalena 22 1 1 1 1 0 0
145 Dziaczkowski Jan 19 4 1 4 1 0 0
146 Mokrzycka Olga 20 3 1 3 1 0 0
147 Słomkowski Jakub 18 5 1 5 1 0 0
148 Ejsmond-Ślusarczyk Marek 15 8 2 4 1 4 1
149 Rahim Blak Grupa artystyczna 16 7 2 2 1 5 1
150 Kawiorska Marta 17 6 2 6 2 0 0
151 Polisiewicz Aleksandra 14 9 2 0 0 9 2
152 Ziółkowski Julian Jakub 17 6 2 3 1 3 1
153 Książek Paweł 18 5 2 0 0 5 2
154 Agatowska Agata 18 5 2 3 1 2 1
155 Szwed Monika 15 8 2 8 2 0 0
156 Waras Mariusz 16 7 2 0 0 7 2
157 Burska Bogna 18 5 2 1 1 4 1
158 Zamojski Honza 20 3 2 1 1 2 1
159 Partyka Tomasz 15 8 2 5 1 3 1
160 Reinert Anna 14 9 2 4 1 5 1
161 Alicja Karska - Aleksanra Went Grupa artystyczna 16 7 2 3 1 4 1
162 Czerepok Hubert 13 10 2 0 0 10 2
163 Tarasewicz Iza 18 5 2 0 0 5 2
164 Pawszak Sławek 17 6 2 4 1 2 1
165 Tarkawian Mariusz 21 2 2 1 1 1 1
166 Pustoła Konrad 21 2 2 2 2 0 0
167 Czartoryski Konstanty 20 3 2 3 2 0 0
168 Molska Anna 18 5 2 0 0 5 2
169 Jastrzębska Małgorzata 13 10 2 10 2 0 0
170 Jaklewicz Karolina 18 5 2 5 2 0 0
171 Okrasko Anna 19 4 2 4 2 0 0
172 Groszek Agata 17 6 2 5 1 1 1
173 Markul Angelika 17 6 2 2 1 4 1
174 Jałowiński Dominik 17 6 2 6 2 0 0
175 Kuskowski Kamil 17 6 2 2 1 4 1
176 Zdunek Karolina 17 6 2 0 0 6 2
177 Jakubowicz Rafał 16 7 2 0 0 7 2
178 Fiedler Diana 17 6 2 4 1 2 1
179 Durski Teodor 15 8 2 8 2 0 0
180 Wachowski Piotr 15 8 2 3 1 5 1
181 Kieliszczyk Agnieszka 18 5 2 5 2 0 0
182 Konik Anna 14 9 2 9 2 0 0
183 Poliński Mikołaj 19 4 2 4 2 0 0
184 Orlikowska Anna 18 5 2 5 2 0 0
185 Jaszczyk Paula 17 6 2 6 2 0 0
186 Mróz Tomasz 12 11 3 9 2 2 1
187 Axelrad Ewa 19 4 3 4 3 0 0
188 Doroszuk Wojciech 15 8 3 4 1 4 2
189 Wysocki Piotr 17 6 3 0 0 6 3
190 Pawela Laura 17 6 3 2 1 4 2
191 Budny Michał 12 11 3 7 2 4 1
192 Jastrubczak Łukasz 17 6 3 1 1 5 2
193 Sędzia Główny Grupa artystyczna 13 10 3 0 0 10 3
194 Huculak Łukasz 9 14 3 9 2 5 1
195 Sztuka Jacek 10 13 3 4 1 9 2
196 Twożywo Grupa artystyczna 10 13 3 13 3 0 0
197 Zieliński Krzysztof 17 6 3 5 2 1 1
198 Kozłowski Maciej 19 4 3 1 1 3 2
199 Jeschke Jarosław 14 9 3 7 2 2 1
200 Rogalski Zbigniew 16 7 3 7 3 0 0
201 Mioduszewski Jan 11 12 4 2 1 10 3
202 Maciejowski Marcin 6 19 4 14 3 5 1
203 Gilewicz Wojciech 11 12 4 5 1 7 3
204 Ska Aleksandra 11 12 4 6 2 6 2
205 Wasilewski Andrzej 10 13 4 0 0 13 4
206 Radziszewski Karol 7 16 4 3 1 13 3
207 Sandomierz Agnieszka 10 13 4 7 2 6 2
208 Bogacka Agata 10 13 4 9 3 4 1
209 Brzeski Olaf 5 20 5 10 3 10 2
210 Kuśmirowski Robert 5 20 5 10 2 10 3
211 Bąkowski Wojciech 3 22 5 9 2 13 3
212 Grzeszykowska Aneta 6 19 5 14 3 5 2
213 Szlaga Radek 8 15 5 12 4 3 1
214 Kowalski Tomasz 14 9 5 8 4 1 1
215 Simon Jan 3 22 6 3 1 19 5
216 Bujnowski Rafał 1 31 7 17 4 14 3
217 Matecki Przemysław 6 19 7 15 5 4 2
218 Leto Norman 4 21 8 15 6 6 2
219 Bańda Basia 2 26 8 12 4 14 4