Ranking 2008

Artyści Ranking 2008 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Paruch Stefan 21 2 1 0 0 2 1
2 Polisiewicz Aleksandra 14 9 2 0 0 9 2
3 Forowicz Roch 19 4 1 0 0 4 1
4 Materka Bartek 21 2 1 0 0 2 1
5 Książek Paweł 18 5 2 0 0 5 2
6 Żugaj Paweł 18 5 1 0 0 5 1
7 Lipowska Marta 19 4 1 0 0 4 1
8 Wojciech Kubiak - Lidka Krawczyk Grupa artystyczna 18 5 1 0 0 5 1
9 Michalak Jan 20 3 1 0 0 3 1
10 Prytek Katarzyna 21 2 1 0 0 2 1
11 Zielińska Renata 22 1 1 0 0 1 1
12 Malinowska Julita 22 1 1 0 0 1 1
13 Kowalska Karolina 22 1 1 0 0 1 1
14 Rebelka Jakub 20 3 1 0 0 3 1
15 Szplit Magda 18 5 1 0 0 5 1
16 Gonciarz Jacek 19 4 1 0 0 4 1
17 Urbanek Piotr 20 3 1 0 0 3 1
18 Łukaszczyk Tomasz 21 2 1 0 0 2 1
19 Wojcieszek Radosław 22 1 1 0 0 1 1
20 Waras Mariusz 16 7 2 0 0 7 2
21 Kowzan Paweł 20 3 1 0 0 3 1
22 Czaplicki Krystian 21 2 1 0 0 2 1
23 Smalej Grażyna 19 4 1 0 0 4 1
24 Skiba Piotr 22 1 1 0 0 1 1
25 Wasilewski Andrzej 10 13 4 0 0 13 4
26 Wysocki Piotr 17 6 3 0 0 6 3
27 Skwarcan Ignacy 21 2 1 0 0 2 1
28 Berendt Filip 18 5 1 0 0 5 1
29 Omulecki Igor 20 3 1 0 0 3 1
30 Kaczmarska Anna Maria 22 1 1 0 0 1 1
31 Zygmunt Marek 21 2 1 0 0 2 1
32 Szpener Monika 22 1 1 0 0 1 1
33 Popowicz Anna 18 5 1 0 0 5 1
34 Solańska Paula 19 4 1 0 0 4 1
35 Borcz Rafał 18 5 1 0 0 5 1
36 Nowak Kinga 21 2 1 0 0 2 1
37 Stańczak Kamil 22 1 1 0 0 1 1
38 Ostoya Anna 21 2 1 0 0 2 1
39 Adamczyk Justna 23 0 0 0 0 0 0
40 Astaszow Agnieszka 23 0 0 0 0 0 0
41 Czerepok Hubert 13 10 2 0 0 10 2
42 Sędzia Główny Grupa artystyczna 13 10 3 0 0 10 3
43 Tarasewicz Iza 18 5 2 0 0 5 2
44 Dąbrowski Jakub 18 5 1 0 0 5 1
45 Molska Anna 18 5 2 0 0 5 2
46 Wajda Antoni 18 5 1 0 0 5 1
47 Zdunek Karolina 17 6 2 0 0 6 2
48 Łuczyna Małgorzata 21 2 1 0 0 2 1
49 Hugo-Bader Marcin 18 5 1 0 0 5 1
50 Dzierż Edyta 19 4 1 0 0 4 1
51 Martynkien Katarzyna 20 3 1 0 0 3 1
52 Walczuk Ewa 21 2 1 0 0 2 1
53 Rejdych Agnieszka 22 1 1 0 0 1 1
54 Jakubowicz Rafał 16 7 2 0 0 7 2
55 Nowak Marzena 22 1 1 0 0 1 1
56 Szprynger Anna 18 5 1 0 0 5 1
57 Ciężki Jakub 19 4 1 0 0 4 1
58 Polak Joanna 20 3 1 0 0 3 1
59 Malewski Artur 20 3 1 0 0 3 1
60 Stępień Jakub 21 2 1 0 0 2 1
61 Skrzypiec Joanna 20 3 1 0 0 3 1
62 Pietrek Tomasz 21 2 1 0 0 2 1
63 Ilczyszyn Hanna 22 1 1 0 0 1 1
64 Ołowska Paulina 20 3 1 0 0 3 1
65 Ślusarski Bartosz 18 5 1 0 0 5 1
66 Dobiszewski Tomasz 19 4 1 0 0 4 1
67 Wollny Zorka 19 4 1 0 0 4 1
68 Grospierre Mikołaj 22 1 1 0 0 1 1
69 Sieciarz Marta 20 3 1 3 1 0 0
70 Żółtaszek Martyna 21 2 1 2 1 0 0
71 Markiewicz Małgorzata 19 4 1 4 1 0 0
72 Ejsmond-Ślusarczyk Marek 15 8 2 4 1 4 1
73 Sadowski Mateusz 21 2 1 2 1 0 0
74 Mioduszewski Jan 11 12 4 2 1 10 3
75 Doroszuk Wojciech 15 8 3 4 1 4 2
76 Porczak Katarzyna 20 3 1 3 1 0 0
77 Polska Agnieszka 20 3 1 3 1 0 0
78 Turska-Hanusa Marta 21 2 1 2 1 0 0
79 Rahim Blak Grupa artystyczna 16 7 2 2 1 5 1
80 Kiełbowicz Bartek 22 1 1 1 1 0 0
81 Zborowska Julia 22 1 1 1 1 0 0
82 Novak-Zempliński Maksymilian 18 5 1 5 1 0 0
83 Kowalik Marcin 18 5 1 5 1 0 0
84 Balcerzak Jan 19 4 1 4 1 0 0
85 Wielek-Mandrela Małgorzata 19 4 1 4 1 0 0
86 Jaksender Agata 20 3 1 3 1 0 0
87 Przybyła Anna 20 3 1 3 1 0 0
88 Jaksender Jarosław 21 2 1 2 1 0 0
89 Starowieyski Antoni 18 5 1 5 1 0 0
90 Breguła Karolina 20 3 1 3 1 0 0
91 Ziółkowski Julian Jakub 17 6 2 3 1 3 1
92 Grabowski Artur Daniel 20 3 1 3 1 0 0
93 Simon Jan 3 22 6 3 1 19 5
94 Gilewicz Wojciech 11 12 4 5 1 7 3
95 Agatowska Agata 18 5 2 3 1 2 1
96 Tobis Andrzej 20 3 1 3 1 0 0
97 Bartak-Lisikiewicz Agnieszka 22 1 1 1 1 0 0
98 Tycz Viola 18 5 1 5 1 0 0
99 Solorz Monika 19 4 1 4 1 0 0
100 Pałys Joanna 20 3 1 3 1 0 0
101 Hańderek Grzegorz 18 5 1 5 1 0 0
102 Tytko Barbara 19 4 1 4 1 0 0
103 Sobota Adam 21 2 1 2 1 0 0
104 Dąbrowska-Picewicz Monika 22 1 1 1 1 0 0
105 Dwurnik Pola 19 4 1 4 1 0 0
106 Zasępa Marta 20 3 1 3 1 0 0
107 Heyda Stanisław 21 2 1 2 1 0 0
108 Burska Bogna 18 5 2 1 1 4 1
109 Tracewska Matylda 18 5 1 5 1 0 0
110 Graboś Anita 19 4 1 4 1 0 0
111 Junosza-Szaniawska Julia 20 3 1 3 1 0 0
112 Zamojski Honza 20 3 2 1 1 2 1
113 Musialik Agnieszka 22 1 1 1 1 0 0
114 Pawela Laura 17 6 3 2 1 4 2
115 Radziewicz Tomasz 18 5 1 5 1 0 0
116 Waligórska Anna 19 4 1 4 1 0 0
117 Gewartowska Agnieszka 20 3 1 3 1 0 0
118 Stępniak Małgorzata 21 2 1 2 1 0 0
119 Bąkowski Piotr 22 1 1 1 1 0 0
120 Cichoń Monika 18 5 1 5 1 0 0
121 Cieślak Aleksandra 19 4 1 4 1 0 0
122 Małysa Ewelina 21 2 1 2 1 0 0
123 Partyka Tomasz 15 8 2 5 1 3 1
124 Reinert Anna 14 9 2 4 1 5 1
125 Chamczyk Izabela 18 5 1 5 1 0 0
126 Nowakowski Arkadiusz 20 3 1 3 1 0 0
127 Alicja Karska - Aleksanra Went Grupa artystyczna 16 7 2 3 1 4 1
128 Jastrubczak Łukasz 17 6 3 1 1 5 2
129 Pawszak Sławek 17 6 2 4 1 2 1
130 Tarkawian Mariusz 21 2 2 1 1 1 1
131 Karpowicz Katarzyna 18 5 1 5 1 0 0
132 Nieznalska Dorota 18 5 1 5 1 0 0
133 Radziszewski Karol 7 16 4 3 1 13 3
134 Castellini-Jędrysik Katarzyna 21 2 1 2 1 0 0
135 Zawadzka Monika 22 1 1 1 1 0 0
136 Szeszycka Katarzyna 18 5 1 5 1 0 0
137 Sztuka Jacek 10 13 3 4 1 9 2
138 Gogół Magdalena 21 2 1 2 1 0 0
139 Groszek Agata 17 6 2 5 1 1 1
140 Borowski Tymek 19 4 1 4 1 0 0
141 Śliwińśki Paweł 20 3 1 3 1 0 0
142 Markul Angelika 17 6 2 2 1 4 1
143 Kuskowski Kamil 17 6 2 2 1 4 1
144 Adamek Jakub 18 5 1 5 1 0 0
145 Kowynia Dominika 19 4 1 4 1 0 0
146 Kozera Aleksander 20 3 1 3 1 0 0
147 Wnęk Grzegorz 21 2 1 2 1 0 0
148 Kossakowski Piotr 22 1 1 1 1 0 0
149 Kiesner Maria 19 4 1 4 1 0 0
150 Szwabe Piotr 20 3 1 3 1 0 0
151 Paluszkiewicz Julita 21 2 1 2 1 0 0
152 Szczęśniak Szymon 22 1 1 1 1 0 0
153 Ryszka Aleksander 18 5 1 5 1 0 0
154 Fiedler Diana 17 6 2 4 1 2 1
155 Radziejewski Marcin 18 5 1 5 1 0 0
156 Kosiec Małgorzata 19 4 1 4 1 0 0
157 Fijałkowska Katarzyna 20 3 1 3 1 0 0
158 Dukaczewska Magdalena 21 2 1 2 1 0 0
159 Dyndo Wiktor 22 1 1 1 1 0 0
160 Dąbrowski Mateusz 19 4 1 4 1 0 0
161 Pytel Rafał 20 3 1 3 1 0 0
162 Waliszewska Aleksandra 18 5 1 5 1 0 0
163 Gębczak-Janas Barbara 19 4 1 4 1 0 0
164 Kozłowski Maciej 19 4 3 1 1 3 2
165 Kopcewicz Tomasz 19 4 1 4 1 0 0
166 Smoleński Konrad 20 3 1 3 1 0 0
167 Urban Aleksandra 21 2 1 2 1 0 0
168 Ruta Dominika 18 5 1 5 1 0 0
169 Białas Marcin 19 4 1 4 1 0 0
170 Nowak Rafał 20 3 1 3 1 0 0
171 Dunal Paweł 18 5 1 5 1 0 0
172 Frydrych Michał 19 4 1 4 1 0 0
173 Wachowski Piotr 15 8 2 3 1 5 1
174 Przybylski Igor 22 1 1 1 1 0 0
175 Wilk Rafał 19 4 1 4 1 0 0
176 Kochanek-Zbroja Marta 21 2 1 2 1 0 0
177 Dawidek-Grylicka Małgorzata 20 3 1 3 1 0 0
178 Krysta Daniel 19 4 1 4 1 0 0
179 Banaś Katarzyna 20 3 1 3 1 0 0
180 Starska Magdalena 22 1 1 1 1 0 0
181 Dziaczkowski Jan 19 4 1 4 1 0 0
182 Mokrzycka Olga 20 3 1 3 1 0 0
183 Słomkowski Jakub 18 5 1 5 1 0 0
184 Mróz Tomasz 12 11 3 9 2 2 1
185 Kawiorska Marta 17 6 2 6 2 0 0
186 Kuśmirowski Robert 5 20 5 10 2 10 3
187 Bąkowski Wojciech 3 22 5 9 2 13 3
188 Ska Aleksandra 11 12 4 6 2 6 2
189 Szwed Monika 15 8 2 8 2 0 0
190 Budny Michał 12 11 3 7 2 4 1
191 Pustoła Konrad 21 2 2 2 2 0 0
192 Czartoryski Konstanty 20 3 2 3 2 0 0
193 Jastrzębska Małgorzata 13 10 2 10 2 0 0
194 Huculak Łukasz 9 14 3 9 2 5 1
195 Sandomierz Agnieszka 10 13 4 7 2 6 2
196 Jaklewicz Karolina 18 5 2 5 2 0 0
197 Okrasko Anna 19 4 2 4 2 0 0
198 Jałowiński Dominik 17 6 2 6 2 0 0
199 Zieliński Krzysztof 17 6 3 5 2 1 1
200 Durski Teodor 15 8 2 8 2 0 0
201 Jeschke Jarosław 14 9 3 7 2 2 1
202 Kieliszczyk Agnieszka 18 5 2 5 2 0 0
203 Konik Anna 14 9 2 9 2 0 0
204 Poliński Mikołaj 19 4 2 4 2 0 0
205 Orlikowska Anna 18 5 2 5 2 0 0
206 Jaszczyk Paula 17 6 2 6 2 0 0
207 Brzeski Olaf 5 20 5 10 3 10 2
208 Axelrad Ewa 19 4 3 4 3 0 0
209 Maciejowski Marcin 6 19 4 14 3 5 1
210 Grzeszykowska Aneta 6 19 5 14 3 5 2
211 Twożywo Grupa artystyczna 10 13 3 13 3 0 0
212 Bogacka Agata 10 13 4 9 3 4 1
213 Rogalski Zbigniew 16 7 3 7 3 0 0
214 Bujnowski Rafał 1 31 7 17 4 14 3
215 Bańda Basia 2 26 8 12 4 14 4
216 Szlaga Radek 8 15 5 12 4 3 1
217 Kowalski Tomasz 14 9 5 8 4 1 1
218 Matecki Przemysław 6 19 7 15 5 4 2
219 Leto Norman 4 21 8 15 6 6 2