Ranking 2010

Artyści Ranking 2010 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Alicja Karska - Aleksanra Went Grupa artystyczna 24 0 0 0 0 0 0
2 Astaszow Agnieszka 24 0 0 0 0 0 0
3 Wolna Maja 21 3 1 0 0 3 1
4 Sadowski Mateusz 19 5 1 5 1 0 0
5 Czartoryski Konstanty 20 4 1 4 1 0 0
6 Pamuła Elżbieta 22 2 1 2 1 0 0
7 Zielonka Radek 21 3 1 3 1 0 0
8 Kiesner Maria 22 2 1 2 1 0 0
9 Szeszycka Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
10 Laszenko Aleksander 20 4 1 4 1 0 0
11 Syboń Magdalena 21 3 1 3 1 0 0
12 Sroka Natalia 22 2 1 2 1 0 0
13 Rydelek Marcelina 23 1 1 1 1 0 0
14 Stańczak Kamil 20 4 1 0 0 4 1
15 Bryła Krzysztof 21 3 1 0 0 3 1
16 Galey Eliza 22 2 1 0 0 2 1
17 Stachyra Michał 23 1 1 0 0 1 1
18 Poczęta Paulina 20 4 1 0 0 4 1
19 Agatowska Agata 22 2 1 0 0 2 1
20 Mróz Tomasz 21 3 1 0 0 3 1
21 Pawszak Sławek 20 4 1 4 1 0 0
22 Karpińska Magdalena 23 1 1 1 1 0 0
23 Kowynia Dominika 20 4 1 4 1 0 0
24 Kossakowski Piotr 22 2 1 2 1 0 0
25 Florczyk Agnieszka 23 1 1 1 1 0 0
26 Dzierż Edyta 19 5 1 0 0 5 1
27 Mrozowska Joanna 20 4 1 0 0 4 1
28 Walczuk Ewa 21 3 1 0 0 3 1
29 Grajda Monika 22 2 1 0 0 2 1
30 Rebelka Jakub 19 5 1 0 0 5 1
31 Maślankiewicz Lech 23 1 1 0 0 1 1
32 Ciężki Jakub 20 4 1 4 1 0 0
33 Twożywo Grupa artystyczna 19 5 1 5 1 0 0
34 Szwabe Piotr 21 3 1 3 1 0 0
35 Offert Kinga 22 2 1 2 1 0 0
36 Woroniec Jr Piotr 21 3 1 0 0 3 1
37 Wendland Filip 23 1 1 1 1 0 0
38 Podkowa Eliza 23 1 1 0 0 1 1
39 Bażowska Natalia 19 5 1 5 1 0 0
40 Zielaskowska Małgorzata 20 4 1 4 1 0 0
41 Hańćkowiak Stefan 23 1 1 1 1 0 0
42 Czajkowski Sławek 20 4 1 0 0 4 1
43 Nowak Marzena 21 3 1 0 0 3 1
44 Radziejewski Marcin 19 5 1 5 1 0 0
45 Kostenko Anna 20 4 1 4 1 0 0
46 Kosiec Małgorzata 21 3 1 3 1 0 0
47 Nowakowski Arkadiusz 19 5 1 5 1 0 0
48 Nowak Kinga 22 2 1 2 1 0 0
49 Gutowski Mariusz 20 4 1 4 1 0 0
50 Brzeziński Michał 21 3 1 0 0 3 1
51 Piotrowski Michał 21 3 1 3 1 0 0
52 Breguła Karolina 23 1 1 0 0 1 1
53 Halkowicz Matylda 22 2 1 2 1 0 0
54 Płachecka Paulina 23 1 1 1 1 0 0
55 Kroczek-Wasińska Katarzyna 21 3 1 3 1 0 0
56 Nyka Emilia 22 2 1 2 1 0 0
57 Jędrzejko Tomasz 23 1 1 1 1 0 0
58 Waliszewska Aleksandra 19 5 1 5 1 0 0
59 Gębczak-Janas Barbara 20 4 1 4 1 0 0
60 Kozłowski Maciej 23 1 1 1 1 0 0
61 Witkowski Adam 23 1 1 0 0 1 1
62 Dyndo Wiktor 20 4 1 4 1 0 0
63 Nierodzińska Zofia 21 3 1 3 1 0 0
64 Grodzińska Agnieszka 22 2 1 2 1 0 0
65 Cybis Julia 23 1 1 1 1 0 0
66 Piechanowska Żaklina 20 4 1 0 0 4 1
67 Kurant Agnieszka 19 5 1 0 0 5 1
68 Gosiewska Iga 21 3 1 0 0 3 1
69 Bosowska Marta 22 2 1 0 0 2 1
70 Bałdyga Michał 23 1 1 0 0 1 1
71 Dunal Paweł 19 5 1 5 1 0 0
72 Litwa Róża 20 4 1 4 1 0 0
73 Kieliszczyk Agnieszka 23 1 1 1 1 0 0
74 Chojnacka Agnieszka 20 4 1 0 0 4 1
75 Parda Piotr 22 2 1 0 0 2 1
76 Stępień Jakub 21 3 1 0 0 3 1
77 Wałęka Robert 23 1 1 0 0 1 1
78 Drozd Justyna 20 4 1 0 0 4 1
79 Gretchen Agata 21 3 1 0 0 3 1
80 Karpowicz Diana 22 2 1 0 0 2 1
81 Langosz Damian 23 1 1 0 0 1 1
82 Karpowicz Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
83 Pilch Barbara 19 5 1 0 0 5 1
84 Płoszaj Marcin 22 2 1 2 1 0 0
85 Janicka Agata 20 4 1 0 0 4 1
86 Axelrad Ewa 21 3 1 0 0 3 1
87 Kłudczyńska Katarzyna 22 2 1 0 0 2 1
88 Kulesza Ewa 23 1 1 0 0 1 1
89 Dobiszewski Tomasz 19 5 1 0 0 5 1
90 Bindek Marta 20 4 1 0 0 4 1
91 Kuczma Piotr 21 3 1 0 0 3 1
92 Mikołajczak Sebastian Piotr 22 2 1 0 0 2 1
93 Wierzbicki Maciej 23 1 1 0 0 1 1
94 Przezwańska Katarzyna 23 1 1 0 0 1 1
95 Borkowski Paweł 19 5 1 5 1 0 0
96 Kochanek-Zbroja Marta 22 2 1 2 1 0 0
97 Dawidek-Grylicka Małgorzata 19 5 1 5 1 0 0
98 Szwed Monika 20 4 1 4 1 0 0
99 Fiedler Diana 21 3 1 3 1 0 0
100 Poliński Mikołaj 22 2 1 2 1 0 0
101 Banaś Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
102 Jaklewicz Karolina 20 4 1 4 1 0 0
103 Jakubowicz Rafał 19 5 1 5 1 0 0
104 Ska Aleksandra 22 2 1 2 1 0 0
105 Kaczmarek Krzysztof 21 3 1 3 1 0 0
106 Sysiak Paweł 22 2 1 2 1 0 0
107 Zarzeka Marcin 23 1 1 1 1 0 0
108 Czerepok Hubert 20 4 1 4 1 0 0
109 Sieciarz Marta 20 4 1 4 1 0 0
110 Słomkowski Jakub 21 3 1 3 1 0 0
111 Gayer Michał 20 4 1 4 1 0 0
112 Smandek Michał 21 3 1 3 1 0 0
113 Chojecki Michał 20 4 1 0 0 4 1
114 Duchowski Maciej 23 1 1 0 0 1 1
115 Chamczyk Izabela 22 2 1 2 1 0 0
116 Nowicka Agata 22 2 1 2 1 0 0
117 Hirszfeld Aleksandra 19 5 1 5 1 0 0
118 Starska Magdalena 22 2 1 2 1 0 0
119 Szejnoch Kamila 21 3 1 0 0 3 1
120 Kowalska-Owczarek Agnieszka 19 5 1 0 0 5 1
121 Świgulski Jacek 20 4 1 0 0 4 1
122 Ziomkowska Erwina 22 2 1 0 0 2 1
123 Goś Jarosław 23 1 1 0 0 1 1
124 Pytel Rafał 22 2 1 2 1 0 0
125 Trela Halina 19 5 1 5 1 0 0
126 Kaucz Joanna 20 4 1 4 1 0 0
127 Białas Marcin 19 5 1 5 1 0 0
128 Guzy Ewa 20 4 1 4 1 0 0
129 Graboś Anita 19 5 1 5 1 0 0
130 Kordyasz Katarzyna 21 3 1 3 1 0 0
131 Waligórska Anna 19 5 1 5 1 0 0
132 Lisek Kamil 20 4 1 4 1 0 0
133 Szymielewicz Marcin 21 3 1 3 1 0 0
134 Stashulionak Marharyta 22 2 1 2 1 0 0
135 Kiełbowicz Bartek 21 3 1 0 0 3 1
136 Mostowska Julia 23 1 1 0 0 1 1
137 Czycz Dawid 19 5 1 5 1 0 0
138 Chlebek Monika 20 4 1 4 1 0 0
139 Malik Cecylia 22 2 1 2 1 0 0
140 Cichoń Monika 19 5 1 5 1 0 0
141 Cieślak Aleksandra 20 4 1 4 1 0 0
142 Małysa Ewelina 22 2 1 2 1 0 0
143 Warchala Justyna 23 1 1 1 1 0 0
144 Menderek Paweł 19 5 1 5 1 0 0
145 Adamczyk Justna 22 2 1 2 1 0 0
146 Partyka Tomasz 21 3 1 3 1 0 0
147 Gaskon Alicja 23 1 1 1 1 0 0
148 Berendt Filip 20 4 1 0 0 4 1
149 Lewicka Olga 23 1 1 0 0 1 1
150 Bas Ania 19 5 1 0 0 5 1
151 Tadych Arkadiusz 20 4 1 0 0 4 1
152 Freino Karolina 21 3 1 0 0 3 1
153 Pasikowska-Pilecka Anita 22 2 1 0 0 2 1
154 Rosik Katarzyna 23 1 1 0 0 1 1
155 Grzeszykowska Aneta 22 2 1 0 0 2 1
156 Sztuka Jacek 19 5 1 0 0 5 1
157 Grupa artystyczna Monstfur 20 4 1 0 0 4 1
158 Pełka Katarzyna 21 3 1 0 0 3 1
159 Kawiorska Marta 16 8 2 8 2 0 0
160 Kowalik Marcin 15 9 2 4 1 5 1
161 Zamojski Honza 20 4 2 4 2 0 0
162 Makieła Katarzyna 17 7 2 7 2 0 0
163 Żyliński Piotr 22 2 2 1 1 1 1
164 Jastrzębska Małgorzata 15 9 2 9 2 0 0
165 Wielek-Mandrela Małgorzata 18 6 2 6 2 0 0
166 Goliszewski Jerzy 18 6 2 6 2 0 0
167 Gramz Zofia 19 5 2 5 2 0 0
168 Hueckel Magda 16 8 2 3 1 5 1
169 Matyszewski Paweł 18 6 2 1 1 5 1
170 Jarmoliński Bartłomiej 20 4 2 1 1 3 1
171 Dziaczkowski Jan 22 2 2 1 1 1 1
172 Kobylarz Szymon 22 2 2 1 1 1 1
173 Kozera Aleksander 16 8 2 8 2 0 0
174 Ołowska Paulina 17 7 2 0 0 7 2
175 Urban Aleksandra 21 3 2 1 1 2 1
176 Zdunek Karolina 14 10 2 0 0 10 2
177 Ryszka Aleksander 18 6 2 6 2 0 0
178 Sokolnicka Kama 17 7 2 0 0 7 2
179 Markul Angelika 17 7 2 2 1 5 1
180 Rolando Bianka 18 6 2 2 1 4 1
181 Czaplicki Krystian 18 6 2 3 1 3 1
182 Sędzia Główny Grupa artystyczna 20 4 2 0 0 4 2
183 Bosacki Piotr 18 6 2 4 1 2 1
184 Jałowiński Dominik 18 6 2 5 1 1 1
185 Juszkiewicz Ewa 22 2 2 1 1 1 1
186 Dąbrowski Mateusz 17 7 2 5 1 2 1
187 Durski Teodor 17 7 2 7 2 0 0
188 Szymankiewicz Małgorzata 18 6 2 0 0 6 2
189 Orlikowska Anna 17 7 2 2 1 5 1
190 Malewski Artur 21 3 2 0 0 3 2
191 Matecki Przemysław 17 7 2 7 2 0 0
192 Pustoła Konrad 18 6 2 6 2 0 0
193 Jaszczyk Paula 15 9 2 9 2 0 0
194 Żółcińska Izabela 15 9 2 4 1 5 1
195 Skwarcan Ignacy 15 9 2 4 1 5 1
196 Chilińska Dorota 20 4 2 2 1 2 1
197 Kabala Justyna 19 5 2 1 1 4 1
198 Bernaś Judyta 19 5 2 0 0 5 2
199 Paluszkiewicz Julita 20 4 2 4 2 0 0
200 Surowiec Łukasz 19 5 2 5 2 0 0
201 Markiewicz Małgorzata 16 8 2 8 2 0 0
202 Reinert Anna 16 8 2 4 1 4 1
203 Wasilewski Andrzej 14 10 3 0 0 10 3
204 Sandomierz Agnieszka 16 8 3 8 3 0 0
205 Radziszewski Karol 16 8 3 5 2 3 1
206 Adamek Jakub 15 9 3 9 3 0 0
207 Tarkawian Mariusz 13 11 3 5 1 6 2
208 Wilk Rafał 18 6 3 5 2 1 1
209 Okrasko Anna 16 8 3 8 3 0 0
210 Jeschke Jarosław 18 6 3 6 3 0 0
211 Doroszuk Wojciech 16 8 3 1 1 7 2
212 Simon Jan 15 9 3 0 0 9 3
213 Krysta Daniel 18 6 3 6 3 0 0
214 Huculak Łukasz 10 15 4 7 2 8 2
215 Polska Agnieszka 12 12 4 5 2 7 2
216 Smoleński Konrad 12 12 4 8 3 4 1
217 Pawela Laura 9 16 4 14 3 2 1
218 Wachowski Piotr 12 12 4 9 3 3 1
219 Tarasewicz Iza 11 14 5 3 1 11 4
220 Brzeski Olaf 8 17 5 8 2 9 3
221 Kowalski Tomasz 8 17 5 9 3 8 2
222 Wollny Zorka 11 14 5 3 1 11 4
223 Bogacka Agata 11 14 5 6 2 8 3
224 Jastrubczak Łukasz 10 15 5 7 2 8 3
225 Wysocki Piotr 5 25 6 16 4 9 2
226 Molska Anna 7 20 6 1 1 19 5
227 Szlaga Radek 6 21 6 18 5 3 1
228 Bańda Basia 4 27 8 3 2 24 6
229 Ziółkowski Julian Jakub 3 29 8 23 5 6 3
230 Leto Norman 2 35 9 24 6 11 3
231 Bąkowski Wojciech 1 47 11 13 3 34 8