Ranking 2010

Artyści Ranking 2010 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Sadowski Mateusz 19 5 1 5 1 0 0
2 Kawiorska Marta 16 8 2 8 2 0 0
3 Czartoryski Konstanty 20 4 1 4 1 0 0
4 Zamojski Honza 20 4 2 4 2 0 0
5 Makieła Katarzyna 17 7 2 7 2 0 0
6 Pamuła Elżbieta 22 2 1 2 1 0 0
7 Jastrzębska Małgorzata 15 9 2 9 2 0 0
8 Wielek-Mandrela Małgorzata 18 6 2 6 2 0 0
9 Zielonka Radek 21 3 1 3 1 0 0
10 Kiesner Maria 22 2 1 2 1 0 0
11 Sandomierz Agnieszka 16 8 3 8 3 0 0
12 Szeszycka Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
13 Laszenko Aleksander 20 4 1 4 1 0 0
14 Syboń Magdalena 21 3 1 3 1 0 0
15 Sroka Natalia 22 2 1 2 1 0 0
16 Rydelek Marcelina 23 1 1 1 1 0 0
17 Goliszewski Jerzy 18 6 2 6 2 0 0
18 Gramz Zofia 19 5 2 5 2 0 0
19 Pawszak Sławek 20 4 1 4 1 0 0
20 Karpińska Magdalena 23 1 1 1 1 0 0
21 Adamek Jakub 15 9 3 9 3 0 0
22 Kowynia Dominika 20 4 1 4 1 0 0
23 Kozera Aleksander 16 8 2 8 2 0 0
24 Kossakowski Piotr 22 2 1 2 1 0 0
25 Florczyk Agnieszka 23 1 1 1 1 0 0
26 Ciężki Jakub 20 4 1 4 1 0 0
27 Okrasko Anna 16 8 3 8 3 0 0
28 Jeschke Jarosław 18 6 3 6 3 0 0
29 Twożywo Grupa artystyczna 19 5 1 5 1 0 0
30 Szwabe Piotr 21 3 1 3 1 0 0
31 Offert Kinga 22 2 1 2 1 0 0
32 Wendland Filip 23 1 1 1 1 0 0
33 Bażowska Natalia 19 5 1 5 1 0 0
34 Zielaskowska Małgorzata 20 4 1 4 1 0 0
35 Ryszka Aleksander 18 6 2 6 2 0 0
36 Hańćkowiak Stefan 23 1 1 1 1 0 0
37 Radziejewski Marcin 19 5 1 5 1 0 0
38 Kostenko Anna 20 4 1 4 1 0 0
39 Kosiec Małgorzata 21 3 1 3 1 0 0
40 Nowakowski Arkadiusz 19 5 1 5 1 0 0
41 Nowak Kinga 22 2 1 2 1 0 0
42 Gutowski Mariusz 20 4 1 4 1 0 0
43 Piotrowski Michał 21 3 1 3 1 0 0
44 Halkowicz Matylda 22 2 1 2 1 0 0
45 Durski Teodor 17 7 2 7 2 0 0
46 Płachecka Paulina 23 1 1 1 1 0 0
47 Kroczek-Wasińska Katarzyna 21 3 1 3 1 0 0
48 Nyka Emilia 22 2 1 2 1 0 0
49 Jędrzejko Tomasz 23 1 1 1 1 0 0
50 Waliszewska Aleksandra 19 5 1 5 1 0 0
51 Gębczak-Janas Barbara 20 4 1 4 1 0 0
52 Alicja Karska - Aleksanra Went Grupa artystyczna 24 0 0 0 0 0 0
53 Astaszow Agnieszka 24 0 0 0 0 0 0
54 Kozłowski Maciej 23 1 1 1 1 0 0
55 Dyndo Wiktor 20 4 1 4 1 0 0
56 Nierodzińska Zofia 21 3 1 3 1 0 0
57 Grodzińska Agnieszka 22 2 1 2 1 0 0
58 Cybis Julia 23 1 1 1 1 0 0
59 Dunal Paweł 19 5 1 5 1 0 0
60 Litwa Róża 20 4 1 4 1 0 0
61 Kieliszczyk Agnieszka 23 1 1 1 1 0 0
62 Karpowicz Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
63 Płoszaj Marcin 22 2 1 2 1 0 0
64 Matecki Przemysław 17 7 2 7 2 0 0
65 Pustoła Konrad 18 6 2 6 2 0 0
66 Borkowski Paweł 19 5 1 5 1 0 0
67 Kochanek-Zbroja Marta 22 2 1 2 1 0 0
68 Dawidek-Grylicka Małgorzata 19 5 1 5 1 0 0
69 Szwed Monika 20 4 1 4 1 0 0
70 Fiedler Diana 21 3 1 3 1 0 0
71 Poliński Mikołaj 22 2 1 2 1 0 0
72 Banaś Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
73 Jaklewicz Karolina 20 4 1 4 1 0 0
74 Krysta Daniel 18 6 3 6 3 0 0
75 Jakubowicz Rafał 19 5 1 5 1 0 0
76 Ska Aleksandra 22 2 1 2 1 0 0
77 Kaczmarek Krzysztof 21 3 1 3 1 0 0
78 Sysiak Paweł 22 2 1 2 1 0 0
79 Zarzeka Marcin 23 1 1 1 1 0 0
80 Czerepok Hubert 20 4 1 4 1 0 0
81 Jaszczyk Paula 15 9 2 9 2 0 0
82 Sieciarz Marta 20 4 1 4 1 0 0
83 Słomkowski Jakub 21 3 1 3 1 0 0
84 Gayer Michał 20 4 1 4 1 0 0
85 Smandek Michał 21 3 1 3 1 0 0
86 Chamczyk Izabela 22 2 1 2 1 0 0
87 Nowicka Agata 22 2 1 2 1 0 0
88 Hirszfeld Aleksandra 19 5 1 5 1 0 0
89 Starska Magdalena 22 2 1 2 1 0 0
90 Pytel Rafał 22 2 1 2 1 0 0
91 Trela Halina 19 5 1 5 1 0 0
92 Kaucz Joanna 20 4 1 4 1 0 0
93 Białas Marcin 19 5 1 5 1 0 0
94 Guzy Ewa 20 4 1 4 1 0 0
95 Paluszkiewicz Julita 20 4 2 4 2 0 0
96 Surowiec Łukasz 19 5 2 5 2 0 0
97 Graboś Anita 19 5 1 5 1 0 0
98 Kordyasz Katarzyna 21 3 1 3 1 0 0
99 Waligórska Anna 19 5 1 5 1 0 0
100 Lisek Kamil 20 4 1 4 1 0 0
101 Szymielewicz Marcin 21 3 1 3 1 0 0
102 Stashulionak Marharyta 22 2 1 2 1 0 0
103 Czycz Dawid 19 5 1 5 1 0 0
104 Chlebek Monika 20 4 1 4 1 0 0
105 Malik Cecylia 22 2 1 2 1 0 0
106 Cichoń Monika 19 5 1 5 1 0 0
107 Cieślak Aleksandra 20 4 1 4 1 0 0
108 Małysa Ewelina 22 2 1 2 1 0 0
109 Warchala Justyna 23 1 1 1 1 0 0
110 Menderek Paweł 19 5 1 5 1 0 0
111 Markiewicz Małgorzata 16 8 2 8 2 0 0
112 Adamczyk Justna 22 2 1 2 1 0 0
113 Partyka Tomasz 21 3 1 3 1 0 0
114 Gaskon Alicja 23 1 1 1 1 0 0
115 Wolna Maja 21 3 1 0 0 3 1
116 Kowalik Marcin 15 9 2 4 1 5 1
117 Żyliński Piotr 22 2 2 1 1 1 1
118 Stańczak Kamil 20 4 1 0 0 4 1
119 Bryła Krzysztof 21 3 1 0 0 3 1
120 Galey Eliza 22 2 1 0 0 2 1
121 Hueckel Magda 16 8 2 3 1 5 1
122 Stachyra Michał 23 1 1 0 0 1 1
123 Matyszewski Paweł 18 6 2 1 1 5 1
124 Poczęta Paulina 20 4 1 0 0 4 1
125 Jarmoliński Bartłomiej 20 4 2 1 1 3 1
126 Agatowska Agata 22 2 1 0 0 2 1
127 Dziaczkowski Jan 22 2 2 1 1 1 1
128 Mróz Tomasz 21 3 1 0 0 3 1
129 Radziszewski Karol 16 8 3 5 2 3 1
130 Smoleński Konrad 12 12 4 8 3 4 1
131 Kobylarz Szymon 22 2 2 1 1 1 1
132 Szlaga Radek 6 21 6 18 5 3 1
133 Dzierż Edyta 19 5 1 0 0 5 1
134 Mrozowska Joanna 20 4 1 0 0 4 1
135 Walczuk Ewa 21 3 1 0 0 3 1
136 Grajda Monika 22 2 1 0 0 2 1
137 Rebelka Jakub 19 5 1 0 0 5 1
138 Maślankiewicz Lech 23 1 1 0 0 1 1
139 Pawela Laura 9 16 4 14 3 2 1
140 Urban Aleksandra 21 3 2 1 1 2 1
141 Wilk Rafał 18 6 3 5 2 1 1
142 Woroniec Jr Piotr 21 3 1 0 0 3 1
143 Podkowa Eliza 23 1 1 0 0 1 1
144 Markul Angelika 17 7 2 2 1 5 1
145 Czajkowski Sławek 20 4 1 0 0 4 1
146 Rolando Bianka 18 6 2 2 1 4 1
147 Czaplicki Krystian 18 6 2 3 1 3 1
148 Nowak Marzena 21 3 1 0 0 3 1
149 Bosacki Piotr 18 6 2 4 1 2 1
150 Jałowiński Dominik 18 6 2 5 1 1 1
151 Brzeziński Michał 21 3 1 0 0 3 1
152 Juszkiewicz Ewa 22 2 2 1 1 1 1
153 Breguła Karolina 23 1 1 0 0 1 1
154 Dąbrowski Mateusz 17 7 2 5 1 2 1
155 Witkowski Adam 23 1 1 0 0 1 1
156 Piechanowska Żaklina 20 4 1 0 0 4 1
157 Kurant Agnieszka 19 5 1 0 0 5 1
158 Gosiewska Iga 21 3 1 0 0 3 1
159 Bosowska Marta 22 2 1 0 0 2 1
160 Bałdyga Michał 23 1 1 0 0 1 1
161 Wachowski Piotr 12 12 4 9 3 3 1
162 Orlikowska Anna 17 7 2 2 1 5 1
163 Chojnacka Agnieszka 20 4 1 0 0 4 1
164 Parda Piotr 22 2 1 0 0 2 1
165 Stępień Jakub 21 3 1 0 0 3 1
166 Wałęka Robert 23 1 1 0 0 1 1
167 Drozd Justyna 20 4 1 0 0 4 1
168 Gretchen Agata 21 3 1 0 0 3 1
169 Karpowicz Diana 22 2 1 0 0 2 1
170 Langosz Damian 23 1 1 0 0 1 1
171 Pilch Barbara 19 5 1 0 0 5 1
172 Janicka Agata 20 4 1 0 0 4 1
173 Axelrad Ewa 21 3 1 0 0 3 1
174 Kłudczyńska Katarzyna 22 2 1 0 0 2 1
175 Kulesza Ewa 23 1 1 0 0 1 1
176 Dobiszewski Tomasz 19 5 1 0 0 5 1
177 Bindek Marta 20 4 1 0 0 4 1
178 Kuczma Piotr 21 3 1 0 0 3 1
179 Mikołajczak Sebastian Piotr 22 2 1 0 0 2 1
180 Wierzbicki Maciej 23 1 1 0 0 1 1
181 Przezwańska Katarzyna 23 1 1 0 0 1 1
182 Żółcińska Izabela 15 9 2 4 1 5 1
183 Chojecki Michał 20 4 1 0 0 4 1
184 Duchowski Maciej 23 1 1 0 0 1 1
185 Skwarcan Ignacy 15 9 2 4 1 5 1
186 Chilińska Dorota 20 4 2 2 1 2 1
187 Kabala Justyna 19 5 2 1 1 4 1
188 Szejnoch Kamila 21 3 1 0 0 3 1
189 Kowalska-Owczarek Agnieszka 19 5 1 0 0 5 1
190 Świgulski Jacek 20 4 1 0 0 4 1
191 Ziomkowska Erwina 22 2 1 0 0 2 1
192 Goś Jarosław 23 1 1 0 0 1 1
193 Kiełbowicz Bartek 21 3 1 0 0 3 1
194 Mostowska Julia 23 1 1 0 0 1 1
195 Reinert Anna 16 8 2 4 1 4 1
196 Berendt Filip 20 4 1 0 0 4 1
197 Lewicka Olga 23 1 1 0 0 1 1
198 Bas Ania 19 5 1 0 0 5 1
199 Tadych Arkadiusz 20 4 1 0 0 4 1
200 Freino Karolina 21 3 1 0 0 3 1
201 Pasikowska-Pilecka Anita 22 2 1 0 0 2 1
202 Rosik Katarzyna 23 1 1 0 0 1 1
203 Grzeszykowska Aneta 22 2 1 0 0 2 1
204 Sztuka Jacek 19 5 1 0 0 5 1
205 Grupa artystyczna Monstfur 20 4 1 0 0 4 1
206 Pełka Katarzyna 21 3 1 0 0 3 1
207 Wysocki Piotr 5 25 6 16 4 9 2
208 Huculak Łukasz 10 15 4 7 2 8 2
209 Polska Agnieszka 12 12 4 5 2 7 2
210 Kowalski Tomasz 8 17 5 9 3 8 2
211 Ołowska Paulina 17 7 2 0 0 7 2
212 Tarkawian Mariusz 13 11 3 5 1 6 2
213 Zdunek Karolina 14 10 2 0 0 10 2
214 Sokolnicka Kama 17 7 2 0 0 7 2
215 Sędzia Główny Grupa artystyczna 20 4 2 0 0 4 2
216 Doroszuk Wojciech 16 8 3 1 1 7 2
217 Szymankiewicz Małgorzata 18 6 2 0 0 6 2
218 Malewski Artur 21 3 2 0 0 3 2
219 Bernaś Judyta 19 5 2 0 0 5 2
220 Wasilewski Andrzej 14 10 3 0 0 10 3
221 Leto Norman 2 35 9 24 6 11 3
222 Brzeski Olaf 8 17 5 8 2 9 3
223 Ziółkowski Julian Jakub 3 29 8 23 5 6 3
224 Bogacka Agata 11 14 5 6 2 8 3
225 Jastrubczak Łukasz 10 15 5 7 2 8 3
226 Simon Jan 15 9 3 0 0 9 3
227 Tarasewicz Iza 11 14 5 3 1 11 4
228 Wollny Zorka 11 14 5 3 1 11 4
229 Molska Anna 7 20 6 1 1 19 5
230 Bańda Basia 4 27 8 3 2 24 6
231 Bąkowski Wojciech 1 47 11 13 3 34 8