Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Znamierowski Franciszek 19 5 1 5 1 0 0
2 Maess Pseudonim art. 21 3 1 3 1 0 0
3 Kozera Grzegorz 21 3 1 0 0 3 1
4 Drogowski Jarema 20 4 1 4 1 0 0
5 Wolna Maja 19 5 1 5 1 0 0
6 Bajtlik Jan 20 4 1 4 1 0 0
7 Borowiecka Martyna 23 1 1 1 1 0 0
8 Pietrzak Piotr 21 3 1 3 1 0 0
9 Dwurnik Pola 19 5 1 5 1 0 0
10 Chciuk Aleksandra 22 2 1 2 1 0 0
11 Starska Magdalena 19 5 1 0 0 5 1
12 Giwer Daria 23 1 1 0 0 1 1
13 Wiznerowicz Ula 19 5 1 0 0 5 1
14 Zawadzka Iwona 23 1 1 0 0 1 1
15 Jakubowski Jakub 21 3 1 0 0 3 1
16 Okrasko Anna 19 5 1 5 1 0 0
17 Błażejewski Łukasz 22 2 1 2 1 0 0
18 Szeszycka Katarzyna 20 4 1 4 1 0 0
19 Pałka Olga 20 4 1 0 0 4 1
20 Oleś Artur 22 2 1 0 0 2 1
21 Prandzioch Szymon 23 1 1 0 0 1 1
22 Kabala Justyna 20 4 1 0 0 4 1
23 Chojecki Michał 22 2 1 0 0 2 1
24 Kiełbowicz Bartek 23 1 1 0 0 1 1
25 Mężyk Krzysztof 19 5 1 5 1 0 0
26 Bielawska Alicja 21 3 1 3 1 0 0
27 Maślejak Jolanta 23 1 1 1 1 0 0
28 Załuska Natalia 20 4 1 4 1 0 0
29 Partyka Tomasz 22 2 1 2 1 0 0
30 Gaskon Alicja 23 1 1 1 1 0 0
31 Maciejewicz Konrad 20 4 1 0 0 4 1
32 Górowska Justyna 22 2 1 0 0 2 1
33 Kurek Julia 23 1 1 0 0 1 1
34 Monstfur Grupa artystyczna 19 5 1 0 0 5 1
35 Wilcan Karolina 20 4 1 0 0 4 1
36 Mrożek Halina 21 3 1 0 0 3 1
37 Węgrzyn Bartłomiej 23 1 1 0 0 1 1
38 Pakuła Agnieszka 19 5 1 0 0 5 1
39 Cybis Julia 21 3 1 0 0 3 1
40 Andrejkow Arkadiusz 22 2 1 0 0 2 1
41 Czeremuszkin-Chrut Agata 23 1 1 0 0 1 1
42 Kalkowski Filip 21 3 1 0 0 3 1
43 Reinert Anna 22 2 1 0 0 2 1
44 Domańska Anna 23 1 1 0 0 1 1
45 Gramz Zofia 21 3 1 3 1 0 0
46 Ścibor Martyna 22 2 1 2 1 0 0
47 Ziółkowska Zuzanna 23 1 1 1 1 0 0
48 Pawszak Sławek 22 2 1 2 1 0 0
49 Orlikowska Anna 22 2 1 0 0 2 1
50 Przezwańska Katarzyna 21 3 1 0 0 3 1
51 Wroński Wojciech 20 4 1 0 0 4 1
52 Krasnals Grupa artystyczna 19 5 1 0 0 3 1
53 Krakowiak Katarzyna 20 4 1 0 0 4 1
54 Jaklewicz Karolina 19 5 1 0 0 5 1
55 Grulkowski Jarosław 20 4 1 0 0 4 1
56 Pałys Joanna 21 3 1 0 0 3 1
57 Martin Honorata 19 5 1 0 0 5 1
58 Łagowski Michał 20 4 1 0 0 4 1
59 Kowzan Paweł 21 3 1 0 0 3 1
60 Czaplicki Krystian 22 2 1 0 0 2 1
61 Nawrot Maciej 19 5 1 5 1 0 0
62 Florczyk Agnieszka 21 3 1 3 1 0 0
63 Woźniczka Sylwia 22 2 1 2 1 0 0
64 Kolasa Luiza 23 1 1 1 1 0 0
65 Błażko Zofia 20 4 1 4 1 0 0
66 Wypych Anna 21 3 1 3 1 0 0
67 Bykowski Mateusz 23 1 1 1 1 0 0
68 Szpilski Piotr 19 5 1 5 1 0 0
69 Krzywak Sebastian 20 4 1 4 1 0 0
70 Wnorowska Wioleta 21 3 1 3 1 0 0
71 Koniusz Daniel 22 2 1 2 1 0 0
72 Bugalski Michał 23 1 1 1 1 0 0
73 Zylber Maurycy 21 3 1 0 0 0 0
74 Kwiatkowski Paweł 22 2 1 0 0 0 0
75 Adamczyk Justna 23 1 1 0 0 1 1
76 Zakrzewski Cyryl 20 4 1 4 1 0 0
77 Zawada Michał 21 3 1 3 1 0 0
78 Wierzbicki-Nowak Filip 22 2 1 2 1 0 0
79 Makieła Katarzyna 19 5 1 5 1 0 0
80 Kawiorska Marta 20 4 1 4 1 0 0
81 Kmita Piotr 19 5 1 5 1 0 0
82 Milczarek Dariusz 22 2 1 2 1 0 0
83 Gubernat Anna 23 1 1 1 1 0 0
84 Kolasiński Lech 22 2 1 0 0 2 1
85 Kolerski Adrian 23 1 1 0 0 1 1
86 Cieślak Max 19 5 1 0 0 5 1
87 Kozioł Ola 23 1 1 0 0 1 1
88 Kozłowski Tomasz 19 5 1 0 0 5 1
89 Fatyga Adam Jeremi 20 4 1 0 0 4 1
90 Pokrand Hubert 22 2 1 0 0 2 1
91 Leśniak Magdalena 19 5 1 0 0 5 1
92 Łubkowski Paweł 20 4 1 0 0 4 1
93 Goliszewska Małgorzata 23 1 1 0 0 1 1
94 Małek Mikołaj 22 2 1 0 0 2 1
95 Bujak Piotr 23 1 1 0 0 1 1
96 Czartoryski Konstanty 22 2 1 2 1 0 0
97 Łakomy Piotr 19 5 1 0 0 5 1
98 Domicz Jaś 20 4 1 0 0 4 1
99 Karczmarczyk Ada 21 3 1 0 0 3 1
100 Kisielewska Justyna 23 1 1 0 0 1 1
101 Sawicka Magdalena 21 3 1 3 1 0 0
102 Dyndo Wiktor 21 3 1 3 1 0 0
103 Kałużyński Paweł 22 2 1 2 1 0 0
104 Łuczyna Małgorzata 22 2 1 0 0 2 1
105 Ołdak Izabela 23 1 1 0 0 1 1
106 Mickiewicz Gizela 22 2 1 0 0 2 1
107 Gayer Michał 20 4 1 0 0 4 1
108 Smandek Michał 22 2 1 0 0 2 1
109 Maślankiewicz Lech 21 3 1 0 0 3 1
110 Pakalski Maciej 22 2 1 0 0 2 1
111 Curyło Julia 23 1 1 0 0 1 1
112 Sadowski Mateusz 19 5 1 5 1 0 0
113 Bałdyga Michał 20 4 1 4 1 0 0
114 Macha Piotr 21 3 1 3 1 0 0
115 Piguła Ewelina 22 2 1 2 1 0 0
116 Zielaskowska Małgorzata 19 5 1 5 1 0 0
117 Sośniak Ewelina 20 4 1 4 1 0 0
118 Hańćkowiak Stefan 21 3 1 3 1 0 0
119 Halarewicz Anna 22 2 1 2 1 0 0
120 Strąk Justyna 23 1 1 1 1 0 0
121 Mróz Tomasz 21 3 1 0 0 3 1
122 Kisielewicz Justyna 22 2 1 2 1 0 0
123 Kowalska Berenika 21 3 1 3 1 0 0
124 Sadowska Paulina 22 2 1 0 0 2 1
125 Jochymek Anna 23 1 1 0 0 1 1
126 Groń Marcelina 21 3 1 3 1 0 0
127 Frankowska Katarzyna 23 1 1 1 1 0 0
128 Maniak Krzysztof 19 5 1 0 0 5 1
129 Kaczmarek Krzysztof 20 4 1 0 0 4 1
130 Kochanek-Zbroja Marta 23 1 1 1 1 0 0
131 Cichoń Monika 19 5 1 5 1 0 0
132 Poznysz Tomasz 21 3 1 3 1 0 0
133 Misiorny Dawid 20 4 1 4 1 0 0
134 Markiewicz Małgorzata 21 3 1 3 1 0 0
135 Jałowiński Dominik 19 5 1 5 1 0 0
136 Fudakowski Kasia 20 4 1 4 1 0 0
137 Konopacka Malwina 23 1 1 1 1 0 0
138 Kulka Tomasz 17 7 2 2 1 5 1
139 Skwarcan Ignacy 15 9 2 4 1 5 1
140 Axelrad Ewa 17 7 2 4 1 3 1
141 Pogorzelec Marta 17 7 2 2 1 5 1
142 Kus Agata 21 3 2 1 1 2 1
143 Grodzińska Agnieszka 21 3 2 2 1 1 1
144 Wollny Zorka 17 7 2 0 0 7 2
145 Surowiec Łukasz 14 10 2 5 1 5 1
146 Buczek Bartek 15 9 2 4 1 5 1
147 Chudzicki Michał 19 5 2 5 2 0 0
148 Kowalik Marcin 19 5 2 5 2 0 0
149 Zwarycz Ewa 19 5 2 0 0 5 2
150 Bartkiewicz Artur 21 3 2 1 1 2 1
151 Flądro Piotr 17 7 2 5 1 2 1
152 Szprynger Anna 15 9 2 0 0 9 2
153 Goliszewski Jerzy 14 10 2 10 2 0 0
154 Choróbski Mateusz 21 3 2 1 1 2 1
155 Wilk Rafał 18 6 2 4 1 2 1
156 Karapuda Arkadiusz 22 2 2 2 2 0 0
157 Matyszewski Paweł 14 10 2 5 1 5 1
158 Ritszel Dominik 18 6 2 3 1 3 1
159 Ziomkowska Erwina 19 5 2 4 1 1 1
160 Rolando Bianka 19 5 2 3 1 2 1
161 Stokłosa Łukasz 14 10 2 10 2 0 0
162 Poniatowski Cezary 16 8 2 4 1 4 1
163 Dominik Rafał 17 7 2 7 2 0 0
164 Borowski Tymek 21 3 2 3 2 0 0
165 Czycz Dawid 19 5 2 5 2 0 0
166 Bażowska Natalia 16 8 3 0 0 8 3
167 Chamczyk Izabela 16 8 3 4 1 4 2
168 Mlącka Joanna 18 6 3 3 2 3 1
169 Staś Irmina 18 6 3 6 3 0 0
170 Chlebek Monika 14 10 3 10 3 0 0
171 Baran Tomasz 13 11 3 11 3 0 0
172 Szymankiewicz Małgorzata 15 9 3 6 2 3 1
173 Szczypiński Mateusz 11 13 4 3 1 10 3
174 Ciężki Jakub 9 16 4 8 2 8 2
175 Zamojski Honza 9 16 4 6 2 10 2
176 Radziszewski Karol 9 16 4 11 3 5 1
177 Tarasewicz Iza 13 11 4 3 2 8 2
178 Karpowicz Katarzyna 9 16 5 16 5 0 0
179 Kobylarz Szymon 10 14 5 2 1 12 4
180 Tarkawian Mariusz 12 12 5 9 4 3 1
181 Breguła Karolina 8 17 5 8 2 9 3
182 Ziółkowski Julian Jakub 7 19 5 19 5 0 0
183 Orłowski Franciszek 11 13 5 5 1 8 4
184 Leto Norman 10 14 5 14 5 0 0
185 Malinowska Julita 7 19 6 19 6 0 0
186 Jastrubczak Łukasz 6 21 6 6 2 15 4
187 Polska Agnieszka 5 23 7 12 4 11 3
188 Bańda Basia 4 29 8 15 4 14 4
189 Kokosiński Bartosz 1 35 10 17 5 18 5
190 Bąkowski Wojciech 2 31 10 29 8 5 2
191 Szlaga Radek 3 31 10 22 7 9 3
192 Juszkiewicz Ewa 1 35 11 7 4 28 7