Katarzyna Dyjewska

Ur. w Gdyni. W 2015 roku obroniła dyplom magisterski pt. „Puste Miasto” na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zrealizowany pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wachowiaka (malarstwo) oraz prof. Edwarda Tarkowskiego (aneks w Pracowni Technologii Malarstwa Ściennego). Dyplom otrzymał Wyróżnienie Rektorskie. W 2014 roku obroniła dyplom magisterski pt. „Wpływ rzemiosła artystycznego na kształtowanie architektury i detalu architektonicznego” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zrealizowany pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jana Słyka. Projekt znalazł się na wystawie „Najciekawsze dyplomy WAPW 2014”, a także zakwalifikował się do warszawskiej wystawy „Plany na przyszłość”.


Artystka tworzy kompozycje zderzając płaszczyznę barwną ze strukturą rytmicznych równoległych linii. Relacja pomiędzy detalem, a ogółem jest dla niej świadomie narzuconą zasadą formalną budującą obraz. Wyludniona przestrzeń pomiędzy ścianami budynków o intrygujących rytmach pustych okien, lub przeciwnie - uzupełniona szczególną obecnością człowieka, stają się dla niej pretekstem do zaszczepienia w obrazie uniwersalnych metafor. Choć obrazy Katarzyny Dyjewskiej, poprzez syntezę i geometryzację, mogą być odbierane na poziomie abstrakcyjnym, nie ucieka od zawieranych w nich treści – wyobcowania, samotności, czy sensu relacji międzyludzkich. Stara się jednak aby przekaz nie był podany wprost, aby dać odbiorcy margines do własnych przemyśleń i interpretacji.