Bartosz Zaskórski

Ur. 1987. Studia na ASP Katowice. Zajmuje się rysunkiem, projektuje książki, pisze i nagrywa słuchowiska, tworzy obiekty. Doktorant w pracowni Dariusza Vasiny oraz Jakuba Woynarowskiego.
Jako muzyk działa pod nazwą Mchy i porosty. Pochodzi ze wsi Żytno.