Wiktor Jackowski

Ur. 1987. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: 2006-2011. W czasie studiów w ramach programu Socrates/Erasmus w 2010 r. studiował w L'école Estienne w Paryżu. Dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Rodzińskiego obronił w 2011 roku.