Joanna Kaczor

Ur. 1989. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się głównie wklęsłodrukiem oraz malarstwem. Twórczość jest dla mnie lustrem, które pozwala zobaczyć rzeczywistość z nowej perspektywy.