Karolina Fox

Ur. 1988. W 2008 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie zdobywając tytuł Artysty Plastyka w specjalizacji Meblarstwo. Na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku zdobyła tytuł licencjacki w Pracowni Malarstwa Sztalugowego. W roku 2016 obroniła dyplom magisterski na kierunku Malarstwo. Interesuje się stylem retro i pop-art, które łączy z malarstwem realistycznym. W obrazach często wykorzystuje motywy animalistyczne.