Pola Dwurnik

Urodzona 1979. Mieszka w Warszawie. Malarka, rysowniczka. W 2003 roku ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, w 2005 pobyt artist in resi-dence w Bazylei. W latach 2001-2003 redaktorka naczelna pi­sma „Sekcja", w latach 2002-2003 kurator Galerii Zakręt w In­stytucie Historii Sztuki UW. Zadebiutowała w 2000 roku cyklem obrazów będących powiększonymi kopiami banknotów NBE. Od 2003 roku zajmuje się dokumentowaniem w formie ko­miksu miejsc, w których bywa, i ludzi, których spotyka (np. w Świetlicy Rastra). Jest także autorką filmu o swoim ojcu, Edwardzie Dwurniku, Z kamerą wśród artystów i ilustracji do książki Pytania do seksuologa dr Andrzeja Depki. Obecnie maluje wielkoformatowe autoportrety oraz powiększa na płót­nie zdjęcia rentgenowskie (Nokturny).