Anna Szprynger

Ur. 1982. Studia - grafika i malarstwo na Uniwersytecie Lubelskim (UMCS). Przez trzy lata mieszkała w Kazimierzu nad Wisłą. Jej artystyczne zainteresowania bardzo prędko skrystalizowały się i zajęła się architekturą, jako malarskim tematem. Początkowo to była architektura zreprodukowana w książkach, w podręcznikach, architektonicznych traktatach. Po wykonaniu cyklu obrazów, które były złożeniem techniki rysunkowej, collage´u i malarstwa; zaczęła malować na płótnie.