Mariusz Tarkawian

Ur. w 1983 r. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Jego rysunki powstają zwykle podczas rozmowy. Powstają w ten sposób osobliwe obrazy przypominające rysunki z sądowych rozpraw, szkice sytuacyjne. Jego postaci są nieraz pozbawione tułowia albo głowy. Wydobyta zostaje istota zaobserwowanej relacji między rozmówcami. Cykle rysunków jako zamknięte projekty: Rysunki Podejrzane, Moja Historia Sztuki, Potencjalni Artyści. W kwietniu 2006 roku założył firmę rysunkową Szybki Bill. Artysta współpracuje z Informatorem Kulturalnym ZOOM publikując co miesiąc rysunek, zaś co tydzień serię rysunków klubowych. Na początku 2007 roku został zaproszony przez Galerię Program do prezentacji indywidualnego projektu na targach sztuki Viennfair.