Katarzyna Makieła

Urodzona w 1984 roku w Hrubieszowie. W latach 1999 - 2004 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu. W latach 2004 - 2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W latach 2004 - 2005 studiowała w pracowni prof. ASP Janusza Matuszewskiego. W latach 2005 - 2009 kontynuowała studia w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego. Równolegle w latach 2006 - 2008 uczęszczała na czterosemestralne Studium Pedagogiczne, które ukończyła w dniu 20 lutego 2009 roku z wynikiem celującym. W dniu 20 maja 2009 roku złożyła egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym i uzyskała tytuł magistra sztuki. Od roku 2009 studentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie „Sztuki Plastyczne” w dyscyplinie Sztuki Piękne: Malarstwo.