Radek Zielonka

Ur. w 1978 roku w Łodzi. Studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego w 2003 roku.