Lech Maślankiewicz

Absolwent grafiki na warszawskiej ASP - 2010.