Michał Bałdyga

Ur. 1980 r. w Warszawie. Ukończył PLSP w Bielsku-Białej. Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie). Obecnie studiuje na kierunku Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się szeroko pojętą rzeźbą, performance'm. Ponadto uprawia malarstwo i projektowanie graficzne. Swój dorobek twórczy prezentował wielokrotnie w czasie wystaw i warsztatów w kraju i za granicą (m.in. Warszawa, Katowice, Poznań, Cieszyn, Bielsko-Biała, Lothrad, Tesin, Uppsala).