Łukasz Surowiec

Ur. 1985 w Rzeszowie, 2000 – 2005 Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, 2005 Rozpoczęcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2005 – 2006 Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie, 2007 – 2009 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2009 – 2010 Universität der Künste Berlin- 2008 – 2009 Stypendium Ministra Kultury. Stach Szabłowski o wystawie artysty „Nawet o tym nie myśl” galeria Leto, Warszawa: Niepokojąca praca Surowca (rocznik 1985) dobrze wprowadza w wystawę, która poświęcona jest „przyjemności czerpanej z nieujawnionego”. Pokaz skomponowany jest z rysunków, filmów, obrazów, a nawet z cieni, a uczestników nie łączy nic z wyjątkiem subtelnej wspólnoty wrażliwości.[…]Dziewięcioro artystów, w większości bardzo młodych, odbywa podróż w stronę kresu nocy, na peryferiach świadomości. Nocą Łukasz Surowiec krąży z kamerą pod oknami. Kryje się w ciemności i zagląda do rozświetlonych mieszkań. Zakrada się za płot wiejskiego domu i nagrywa nieświadomą jego obecności matkę bawiącą się z dzieckiem. „Pięć krótkich epizodów” to zapis pięciu aktów podglądania. Ogląda się je z mieszanymi uczuciami. Bohaterowie epizodów nie wiedzą, że są widziani. My o tym wiemy, artysta wciąga nas do spółki w swojej etycznie dyskusyjnej praktyce. Jakie jednak intencje ma czający się w mroku podglądacz? O tym lepiej nawet nie myśleć.[…]Mamy tu do czynienia ze sztuką operującą w szarej strefie między fantastyką, surrealizmem a psychoanalizą. W tej strefie może się zdarzyć wszystko, i rzeczywiście wiele się dzieje: neoromantyczny, imaginacyjny nurt artystyczny, do którego należy wystawa w Leto, płynie ostatnio coraz bardziej wartko. Chodzi o sztukę mającą ambicję mówienia tego, co niewypowiadalne, pokazywania niewidzialnego; do jej czytania lepiej nadaje się intuicja niż krytyczna teoria.