Jan Bajtlik

Ur. 1989 jest studentem IV roku grafiki ASP w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Zajmuje się grafiką wydawniczą (głównie plakat, ilustracja) i rysunkiem.