Marta Pogorzelec

Ur. 1981 – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Cyfrowych prof. Adama Romaniuka. W latach 2007-2008 asystentka-stażystka w Pracowni Sitodruku prof. Waldemara Węgrzyna w katowickiej ASP. W 2006 roku otrzymała Medal ASP za wyróżniającą się pracę dyplomową (licencjat). Jest także laureatką nagrody – Młody Twórca – w III Międzynarodowym Konkursie Rysunku (Wrocław 2006), Nagrody Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w 5 Biennale Grafiki Studenckiej (Poznań 2007) oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce (2007-2008). Swoje prace prezentowała w ramach blisko dwudziestu wystaw zbiorowych