Grupa artystyczna Monstfur

Monstfur - artystyczny duet twórczy, stworzony przez absolwentów Wydziału Wychowania Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - Łukasza Gawrona (ur. 1985) i Bartłomieja Stypkę (ur. 1983). Obaj artyści unikają indywidualnego podpisywania prac, sygnując je nazwą grupy. Monstfur rozpoczynał od sztuki ulicy - graffiti, z czasem wypracowując swój indywidualny styl i techniki pracy. W projektach w przestrzeni miejskiej posługuje się przede wszystkim grafiką szablonową, do której matryce szablonów są wykonywane ręcznie. W malarstwie chętnie sięga poza konwencjonalne podobrazia, stosując jako podkłady stare szyldy, tablice informacyjne, skorodowane blachy, kartony. Prace Monstfura znaleźć można przede wszystkim w przestrzeni publicznej Częstochowy (m.in."kładka gallery" nad torami kolejowymi, miejski autobus MZK), ale też stolicy - murale na Moście Śląsko - Dąbrowskim oraz na fasadzie kina Wars w Warszawie.