Agata Gertchen

Ur. 1985. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki w 2010 roku. Jest asystentką w Pracowni Intaglio prof. Przemysława Tyszkiewicza. Jej prace graficzne i rysunkowe były wielokrotnie nagradzane (m.in. Grand Prix na 12. Biennale Grafiki Artystycznej w Brugii, I nagroda w kategorii „grafika" na 38. Światowej Wystawie Sztuki na Papierze w Skopje, Grand Prix na 7. Międzynarodowym Triennale Grafiki w Bitoli). W 2012 została stypendystką Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie a w roku akademickim 2013/2014 otrzymała stypendium im. Jerzego Grotowskiego za osiągnięcia w dziedzinie sztuki w ramach Wrocławskiego Programu Stypendialnego dla doktorantów.