Kamila Model

Ur. 1988, studia na gdańskie ASP na Wydziale Malarstwa. 2011.