Marek Rachwalik

Ur. 1986 w Częstochowie, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z medalem w pracowni prof. Ireneusza Walczaka i dr. Piotra Kossakowskiego. Aneks z rysunku pod kierunkiem adj. dr. hab. Macieja Linttnera. Obecnie instruktor w pracowni malarstwa na ASP w Katowicach. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Ma także dyplom z ceramiki użytkowej.