Marta Antoniak

Ur. 1986. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 r. uzyskała  dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. Obecnie jest doktorantką na tej samej uczelni. Autorka kilku wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i zagranicą, wśród nich: 11. Konkurs Gepperta pt. ?Uwaga Malarstwo!?,  7 Triennale Młodych pt. ?Kunszt?, a także w biennale Jeune Creation Europeenne - New Talents In European Art Scene w Paryżu. Mieszka i pracuje w Krakowie.