Anna Jagodova

Ur. 1986. W roku 2005 przyjechała do Polski i rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki. W roku 2010 realizowała pracę dyplomową w Pracowni Drzeworytu prof. ASP Bogdana Migi. Praca ta została doceniona wyróżnieniem dziekana oraz uczestnictwem w wystawie "Najlepsze dyplomy 2009/2010" w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów uczestniczyła w zbiorowych wystawach grafiki: wystawa w Japonii (Sakaide, Takamatsu), wystawa w Bostonie oraz udział w programie "Najlepszy Dyplom Grafika-2010/2011 Uczeń i jego promotor" organizowanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Od początku roku 2011 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brała udział w wystawie zbiorowej "Salon 100-lecia ZPAP Okręgu Krakowskiego", na której otrzymała Medal Salonu.