Diana Grabowska

Ur. w 1989 r. w Warszawie. Zajmuje się rzeźbą, obserwowaniem, rysowaniem, haftowaniem i wideo. Studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lureatka Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa jest jej pracą dyplomową ( promotor: prof A.J.Pastwa, promotor aneksu: prof Z. Glazer).