Monika Mysiak

Ur.1986 roku w Sosnowcu. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zrealizowała w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof.J.Rykały oraz dyplom dodatkowy w pracowni rysunku pod kierunkiem prof.A.Kowalskiego. Dwa lata wcześniej, w 2010 ukończyła Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Aktualnie doktorantka na ASP w Katowicach.Mieszka i tworzy w Chorzowie.