Krzysztof Piętka

Ur. 1990. ASP w Katwocach w pracowni prof. Andrzeja Tobisa.