Galeria Foksal

Galeria Foksal istnieje od 1966 roku pod egidą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Jest jedną z ważniejszych tego typu placówek w Polace. Galeria została założona przez grupę artystów, w której znaleźli się m.in Zbigniew Gostomski, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Roman Owidzki, Henryk Stażewski i krytyków sztuki. Galeria Foksal jest niekomercyjną placówką wystawienniczo-badawczą. Do jej celów należą propagowanie niezależnych twórców, organizowanie wystaw i pokazów, kontakty z artystami i placówkami sztuki za granicą. Galeria była (i nadal jest) miejscem wielu wydarzeń artystycznych, m. in. happeningów Tadeusza Kantora. Foksal gromadzi dokumentację współczesnych artystów polskich i zagranicznych, publikuje katalogi wydarzeń i wystaw. Ma bogate archiwum zbiorów, służące badaczom i studentom. Utrzymuje stałe kontakty z galeriami i muzeami sztuki współczesnej w Polsce i za granicą, m. in. z galerią Konrada Fishera w Düsseldorfie, Muzeum sztuki w Łodzi, Musee de la Ville de Paris, Moderna Museet w Sztokholmie, a także z teatrem Cricot 2 Tadeusza Kantora.