Galeria Studio

Centrum Sztuki Studio zostało założone przez Prezydenta m. st. Warszawy. W ramach swojej działalności prowadzi teatr, zajmuje takimi dyscyplinami jak plastyka, muzyka, film, performance, formy interdyscyplinarne. Jest miejscem spotkań najwybitniejszych artystów polskich z odbiorcami sztuki. Przy centrum działa od 1972 roku galeria. Pokazano w niej ponad pięćset wystaw znakomitych artystów polskich i zagranicznych. Galeria posiada ponadto jedną z największych kolekcji sztuki współczesnej w Warszawie.