Miejsce Sztuki OFFicyna w Szczecinie

Miejsce sztuki OFFicyna to laboratorium działań artystyczno-społecznych, które powstało w 1998 roku. Organizuje wystawy, warsztaty, projekty i działania w przestrzeni miejskiej i wyjazdy do innych miejsc sztuki, koncerty muzyki improwizowanej, działania performance, multimedia, festiwale sztuk i prowadzi działalność edukacyjną. W Galerii prezentowana jest sztuka współczesna od klasycznej po instalacje i sztukę idei. Swoje prace wystawiali tu zarówno artyści znani i uznani, tacy jak Józef Robakowski, Wojciech Prażmowski czy Andrzej Dudek-Dürer, jak i młodzi twórcy. Odbywają się tutaj także koncerty muzyki improwizowanej, wieczory i poranki performance, projekt "Wstęp wolny", prezentujący ważne postaci, zjawiska i nurty sztuki aktualnej. OFFicyna organizuje i współorganizuje festiwale sztuki - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt, Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej, Festiwal Polskiego malarstwa Współczesnego, Festiwal Muzyki Improwizowanej Musica Genera. Własnym projektem OFFicyny jest Festiwal Sztuki Żywej.