Galeria Miejska BWA w Tarnowie

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie działa od 1975 roku, Galeria Miejska od 1996 roku. Obok działalności wystawienniczej, prowadzi sprzedaż obrazów, ceramiki, rzeźb, biżuterii i szkła artystycznego. Posiada swoją stałą ekspozycję, organizuje wystawy czasowe (ponad 25 rocznie). Galeria jest współorganizatorem oraz uczestnikiem akcji plastycznych i interdyscyplinarnych, aukcji i kiermaszy dzieł sztuki, promuje twórczość tarnowskiego środowiska artystycznego, prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów tarnowskich szkół podstawowych i średnich z zakresu historii i teorii sztuki. Swoje prace prezentowali tutaj m.in. Jerzy Duda Gracz, Andrzej Dudziński, Jan Lebenstein, Jerzy Nowosielski, Franciszek Starowieyski, Jan Sawka, Zdzisław Beksiński, Ryszard Horowitz.