Galeria Miejska Arsenał *

Historia powstania Galerii Miejskiej Arsenał sięga sięga końca lat czterdziestych. Galeria organizuje wystawy cykliczne, związanych najczęściej z określoną dyscypliną sztuki czy grupą zawodową twórców, wystawy indywidualne artystów polskich i środowiska poznańskiego. Odbyło się tutaj ponad 1000 wystaw. Galeria prowadzi również działalność edukacyjną, pokazy filmów )m.in. cykl Kino Sztuki), dokumentuje współczesne życie artystyczne. Galeria organizuje Aukcje dzieł sztuki, oferując przede wszystkim obrazy, grafiki i rysunki pochodzące ze zbiorów własnych oraz od kolekcjonerów i artystów.