Państwowa Galeria Sztuki

Początki Państwowej Galerii Sztuki sięgają końca lat 40. i Festiwalu Sztuki w Sopocie. Obecnie Państwowa Galeria Sztuki mieści się w tymczasowej siedzibie przy ul. Skłodowskiej Curie 10/12. Docelowo będzie zajmować pomieszczenia w remontowanym Domu Zdrojowym. Galeria organizuje rocznie około 25 sztuki współczesnej i tradycyjnej, prezentujących różnorodne zjawiska artystyczne. Celem jej działania jest prezentowanie najważniejszych zjawisk sztuki polskiej i obcej oraz dotarcia do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. Państwowa Galeria Sztuki prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą. Ma także własną kolekcję sztuki współczesnej składającą się w większości z prac autorów środowiska gdańskiego gromadzoną od ponad czterdziestu lat, oraz obszerne zbiory biblioteczne z dziedziny historii sztuki, estetyki, fotografii, architektury.