Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie od 1995 roku kontynuuje działalność założonego w 1977 roku Biura Wystaw Artystycznych. Wśród zadań placówki znajduje się przede wszystkim popularyzowanie sztuki i artystów częstochowskich. Do tej pory odbyło się tutaj kilkaset wystaw malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, fotografii i nowych dyscyplin sztuki. Galeria kładzie nacisk na promowanie twórców z Częstochowy i okolic, ale i najlepsi Polscy malarze wystawiali w niej swoje prace. Galeria organizuje również plenery. Od 1991 roku organizowane jest tutaj pod patronatem patronatem Ministra Kultury prestiżowe Triennale Sztuki Sacrum.