Centrum Sztuki Współczesnej Galeria Kronika

Kronika to centrum sztuki współczesnej, ulokowane w centrum przemysłowego Bytomia na Górnym Śląsku, zajmujące się eksplorowaniem związków pomiędzy współczesną teorią i praktyką artystyczną a muzyką, teatrem, filmem, dizajnem i architekturą. Galeria Kronika powstała w 1991 r. jako kontynuacja działalności bytomskiej filii BWA w Katowicach. Kronika, po reorganizacji i gruntownym remoncie siedziby w 2006 r., zaczyna nowy etap swojej działalności. Program Kroniki realizowany jest poprzez wystawy, projekty w przestrzeni publicznej, eksperymentalne cykle muzyczne (soundlifting, Muzyka do białych sześcianów, PARTYtura) publikacje i wydawnictwa artystyczne, warsztaty i działalność popularyzatorską. Strategicznym miejscem w nowo otwartej instytucji jest meeting room, przestrzeń – co roku projektowana przez innego artystę – łącząca funkcje sceny muzycznej, chill-out roomu, czytelni, wypożyczalni filmów artystycznych i sali projekcyjnej. Odzwierciedla to taktykę instytucji poszukującej nowej, elastycznej formuły działania, w oparciu o multidyscyplinarne możliwości. Kronika organizuje także pobyty rezydencyjne dla artystów i kuratorów, którzy podczas kilkutygodniowych pobytów na Śląsku tworzą projekty odnoszące się do specyfiki regionu i jego aktualnej problematyki społeczno-kulturalnej. Kronika współpracuje z artystami, kuratorami i ośrodkami sztuki w Polsce i za granicą m.in. Kunstverein/Wolfsburg, Fundacja Galerii Foksal/Warszawa, Press to Exit Project Space/Skopje, Büro Kopernikus/Berlin, Studium Kuratorskie przy UJ/Kraków, thealit Frauen.Kultur.Labor/Bremen.