Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Galeria El ma swoją siedzibę w dawnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z XIII wieku. W 1961 roku odbyła się tutaj pierwsza wystawa prac Gerarda Kwiatkowskiego i Janusza Hankowskiego. Wydarzenie to uznaje się za powstanie Galerii El. W latach 1965-1975 galeria organizowała Biennale Form Przestrzennych. W ten sposób powstały w Elblągu rzeźby m.in. Magdaleny Abakanowicz, Zbigniewa Dłubaka, Zbigniewa Gostomskiego, Henryka Morela czy Jerzego Jarnuszkiewicza. Podczas IV biennale odbył się Zjazd Marzycieli ? spotkanie twórców, w którego programie znalazły się prelekcje, odczyty, manifesty, wystawy fotograficzne i projekcje filmowe. Kolejna impreza przerodziła się w Kino Laboratorium. W 1976 zawieszono działalność galerii, a jej ponowne otwarcie nastąpiło w 1982 roku, po wyremontowaniu jej siedziby. Galeria El stała się instytucją interdyscyplinarną ? Centrum Sztuki specjalizującym się m.in. w organizacji widowisk czasoprzestrzennych, happeningów czy cyklicznych Interdyscyplinarnych Spotkań Twórczych. W 1988 roku zorganizowano tutaj Międzynarodowe Warsztaty Komputerowe ? spotkanie artystów zajmujących się sztuką komputerową. Galeria organizuje koncerty muzyczne popularyzujące jazz, yass, muzykę poważną i poezję śpiewaną (od 1995 "Noce pod księżycem a może pod dwoma - Elbląskie Spotkania z Poezją Śpiewaną"). Galeria El jest jednym z ważniejszych miejsc w Polsce, popularyzujących szeroko pojętą kulturę i sztukę współczesną.