Art Agenda nova

ART AGENDA NOVA promuje najciekawsze zjawiska młodej sztuki polskiej. Profil zorientowany jest na sztukę, która odnosi się do współczesnej rzeczywistości i bezpośrednio ją komentuje. Interesuje nas sztuka konceptualna, silnie związana z człowiekiem i przedmiotem, jednak wykraczająca daleko poza oczywistość przedstawienia. Malarstwo prezentowane w novej nawiązuje do realizmu, prace artystów współpracujących z galerią reprezentują różne jego odmiany: od hiperrealizmu, foto-realizmu, przez pop-realizm, aż po konceptualne poszukiwania. Obok malarstwa, art agenda nova prezentuje fotografię, instalacje malarskie, obiekty, performance oraz sztukę nowych mediów. Art agenda nova współpracuje głównie z artystami młodego pokolenia, dostrzeżonymi przez kuratorów i media, o ustalonej już pozycji na rynku sztuki współczesnej, jak: Katarzyna Skrobiszewska, Joanna Pawlik, Karolina Kowalska, Wojtek Kubiak&Lidia Krawczyk, Norman Leto, Rahim Blak. Promuje obiecujących debiutantów, studentów krakowskiej akademii sztuk pięknych: Tomasza Kowalskiego, Bartosza Kokosińskiego. Organizując problemowe wystawy w dawnej fabryce Oskara Schindlera m.in. „Złudzenie widzenia", "Forma jest Pustką - Pustka jest Formą", „Punkt Silesia" ART AGENDA NOVA wspiera ideę powstania w tym miejscu Muzeum Sztuki Współczesnej. Od 2006 roku współpracuje z Fundacja Wschód Sztuki. Art agenda nova organizuje również przegląd sztuki video „video now", który jest cyklem projekcji i spotkań z tak uznanymi twórcami polskiej sceny video jak: Katarzyna Kozyra, Paweł Althamer, Alicja Żebrowska, Jacek Malinowski, Marta Deskur, Grzegorz Sztwiertnia, Janek Simon, Wojtek Doroszu, Ania Orlikowska.