WizyTUjąca GALERIA

Istnieje od 2000 r., właściciele: Leszek Czajka, artysta plastyk i Iwona Terlikowska, psycholog. Od grudnia 2002 r. Wizytujaca Galeria mieści się w dawnej fabryce rodziny Lilpopów. Galeria ma być miejscem dialogu różnych postaw twórczych, stymulującym poznanie i interpretowanie sztuki tworzonej współcześnie. Dla Czajki i Terlikowskiej istotne jest pobudzanie wyobraźni i poszerzanie wiedzy oglądającego oraz uświadomienie widzowi znaczenia kultury w dzisiejszym świecie. Celem Galerii jest również nawiązanie współpracy z innymi galeriami i ośrodkami kulturalnymi w Polsce. Wizytująca Galeria jest miejscem prezentacji dorobku artystów z Poznania, Krakowa, Lublina, Wrocławia, Łodzi. Zadaniem Galerii jest również tworzenie nowych miejsc ekspozycyjnych oraz inicjowanie wydarzeń kulturalnych, docieranie ze sztuką do środowisk zarówno biznesowych, jak i wiejskich. Chociaż Galeria prowadzi działalność związaną ze sprzedażą dzieł sztuki oraz doradztwem w tym zakresie, właściciele nie postrzegają jej jako galerii komercyjnej a raczej uważają ją za salon artystyczny, którego misją jest oswajanie odbiorcy ze sztuką współczesną, za miejsce spotkań odbiorców z uznanymi artystami oraz z młodymi twórcami. W stałej ofercie prace takich artystów…. malarzy jak: Tomasz Tatarczyk, Ivo Nikim, Jarosław Kawiorski, Wojciech Zubala, Małgorzata Dmitruk, Ewa Pełka, Adam Sokołowski, Krzysztof Wachowiak, Mariusz Woszczyński, Grzegorz Bienias, Krystiana Robb-Narbutt, Marek Sobczak oraz fotografików: Konrad Pustoła, Paweł Żak, Patrycja Orzechowska, Joanna Zastróżna, Kuba Pajewski. Kama Zboralska. Przewodnik po galeriach sztuki 2006. Sztuka inwestowania w Sztukę. Rosner & Wspólnicy 2005.

tu@tugaleria.pl