Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Powstanie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w 1998 roku było poprzedzone wieloma alternatywnymi zdarzeniami artystycznymi. W programie centrum znajdują się wystawy z zakresu sztuki najnowszej, poruszajacej głównie tematy społeczne, działania eksperymentalne angażujące twórców polskich i zagranicznych oraz gromadzenie kolekcji dzieł sztuki najnowszej. Centrum prowadzi także działalność edukacyjną i propagującą sztukę i dla najmłodszych ? lekcje sztuki i warsztaty, i dla dorosłych - cykle wykładów, Na stronie internetowej zamieszczono, poza wyczerpującymi infomacjami na temat działania Łaźni, również bazę artystów.