Galeria Piekary

Galeria Piekary powstała w 2002 roku. Właściciel: Cezary Pieczyński, polonista. Galeria prezentuje polską sztukę XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów awangardowych. W ofercie Galerii znajdują się przede wszystkim prace z lat 50-tych i 60-tych, głównie artystów z kręgu Galerii "Krzywe Koło" (min: Marian Bogusz, Rajmund Ziemski, Stefan Gierowski, Kajetan Sosnowski, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Bogusław Szwacz), Grupy Krakowskiej ( m.in: Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Jonasz Stern, Maria Jarema, Jadwiga Maziarska, Teresa Rudowicz) oraz środowiska łódzkiego (Stanisław Fijałkowski, Antoni Starczewski, Stefan Wegner, Teresa Tyszkiewicz). Galeria prezentuje także dzieła awangardowe z okresu XX -lecia międzywojennego głównie ze środowiska I Grupy Krakowskiej oraz prace Marka Włodarskiego. Osobnym polem zainteresowania Galerii jest abstrakcja geometryczna oraz fotografia (w szczególności prace Schlabsa, Lewczyńskiego i Beksińskiego). Galeria prowadzi także działalność wydawniczą. Do najważniejszych publikacji Galerii Piekary należą m.in.: „Henryk Wicinski” Józefa Chrobaka; „Jerzy Kałucki” Bożeny Kowalskiej oraz „Sztuki piękne w III Rzeszy” Huberta Orłowskiego. W Galerii można kupić prace oprócz wyżej wymienionych artystów także dzieła m.in.: Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego, Jana Berdyszaka, Jerzego Kałuckiego, Edwarda Krasińskiego, Andrzeja Nowackiego i Ryszarda Bienerta. W kolekcji Galerii znajdują się także duże zestawy dzieł z różnych okresów twórczości Stefana Gierowskiego i Stanisława Fijałkowskiego. Kama Zboralska. Przewodnik po galeriach sztuki 2006. Sztuka inwestowania w Sztukę. Rosner & Wspólnicy 2005