Galeria Schody

Galeria sztuki współczesnej "Schody" istnieje od 1998 r. Mimo, że niewielka i ukryta w jednej z licznych bram warszawskiej ulicy Nowy Świat, pełna jest uroku i szczególnego klimatu. Program galerii obejmuje zarówno wystawy twórców cenionych ze względu na ich ugruntowaną pozycję artystyczną i bogaty dorobek twórczy, a także pokazy zdolnych i obiecujących artystów młodego pokolenia. Naszym głównym zamierzeniem jest, by nasi goście mieli możliwość obcowania ze sztuką swoich czasów, by mogli i zarazem chcieli odnaleźć w niej coś dla siebie, pokochać ją. Pracując nad charakterem galerii, zainteresowania skupiamy głównie na prezentowaniu i promowaniu polskiej sceny artystycznej, chociaż w dotychczasowym dorobku zdążył się już zarysować element międzynarodowy w postaci wystawy "Tingatinga - współczesne malarstwo Tanzanii". I jak najbardziej również w tym kierunku zamierzamy podążać, otwierając publiczność na nowe i ciekawe projekty wystawiennicze, polskie i zagraniczne, dotykające tego co aktualne, tego z czym mamy styczność, co nas dotyczy bądź obchodzi. Staramy się, biorąc pod uwagę złożony charakter sztuki współczesnej, by program galerii za tą różnorodnością i zmiennością podążał. Jesteśmy otwarci na wszelkie zróżnicowane formy twórczej aktywności, na artystyczne postawy twórców. Wyszukujemy i promujemy dzieła reprezentujące ciekawe poszukiwania artystyczne, realizujące wizualne piękno i smak przy pomocy różnych zabiegów warsztatowych czy technicznych. Nawiązaliśmy i kontynuujemy stałą współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Przestrzeń naszej galerii jest otwarta na każdą formę wyrazu, różne techniki artystyczne. Jak najbardziej zamierzamy poszerzać zakres prezentowanej sztuki, realizując ciekawe projekty twórców, wystawy indywidualne, tematyczne czy grupowe. Jesteśmy otwarci na klientów i kolekcjonerów sztuki. Organizowane przez nas liczne wernisaże potwierdzają nasze zaangażowanie w promocję artystów, dają gościom naszej galerii możliwość "identyfikacji" prezentowanej sztuki z jej artystą, pozwalają na osobisty kontakt z twórcami. Galerię prowadzi Krzysztof Grzelak.