Galeria Kolekcji Fibak

Galeria założona zostaje w 2001 roku i prowadzona jest nieustannie do dziś przez Wojciecha Fibaka. Jej siedziba znajduje się w XVIII - wiecznej oficynie Pałacu Czapskich (obecnie gmach ASP), przy Krakowskim Przedmieściu 5. Od samego początku intensywnie zaznacza swoją obecność na rynku sztuki, rozwija kontakty m.in. nawiązuje krótką współpracę z I. Büchner i Galerią Program - w chwili obecnej jest samodzielnym ośrodkiem wystawienniczym. Wartość zgromadzonej kolekcji, a także położenie przy Trakcie Królewskim, na skrzyżowaniu kulturalnych szlaków Warszawy powoduje, że w krótkim czasie staje się jednym z ważniejszych miejsc prezentacji polskiej sztuki powojennej. Dobry duch Akademii Sztuk Pięknych sprzyja pojawianiu się obok dzieł uznanych twórców, takich jak - T. Kantor, J. Lebenstein, W. Fangor, S. Gierowski prac młodego pokolenia, dopiero rozpoczynającego swoją artystyczną drogę. Idea postrzegania sztuki jako najlepszej wizytówki i ambasadora Polski determinuje od lat działalność Wojciecha Fibaka. Stworzenie Galerii dało możliwość promocji i prezentacji polskiej sztuki współczesnej szerszemu gronu odbiorców, zarówno w kraju jak i za granicą. Indywidualne wystawy artystów, a także duże wystawy tematyczne, organizowane przez uznane placówki muzealnicze na całym świecie świadczą o uznaniu kolekcjonerskich wyborów twórcy Galerii. Kolekcja jest żywym, podlegającym ciągłym zmianom organizmem, systematycznie powiększana o nowe obiekty czyni Galerię nieustannie ciekawym i zaskakującym miejscem.