Galeria Sztuki Współczesnej Senatorska X

GALERIA ZAWIESIŁA DZIAŁALNOŚĆ Ze względu na dotychczasowy udział w rankingach Kompasu Sztuki prezentujemy informacje na temat tej placówki i jej osiągnięć. Galeria Sztuki Współczesnej „Senatorska” Domu Aukcyjnego Rempex powstała w 2005 r. (kontynuacja Galerii Sztuki Współczesnej DA Rempex przy ulicy Dobrej). Jest własnością Rempex Sp. z o. o. Inauguracja Galerii „Senatorska” zbiegła się z pierwszymi Targami Sztuki w Hotelu Europejskim. Galeria prezentuje dokonania artystów już uznanych. Organizuje wystawy monograficzne ( m.in. Grzegorz Wnęk, Tadeusz Szpunar, Jan Lebenstein) jak i tematyczne, połączone ze sprzedażą. Prowadzi też sprzedaż oferty poaukcyjnej. Od kwietnia 2007 r. odbywają się w Galerii również aukcje fotografii kolekcjonerskiej. Wszystkim ekspozycjom towarzyszą obszerne katalogi, wydawane przez Rempex Sp. z o.o. Oprócz katalogów wystawowych i aukcyjnych wydawane są też albumy monograficzne m.in. Grzegorza Morycińskiego i Jana Tarasina oraz miesięcznik „Art @Business”.