Galeria Labirynt 2 BWA

Biuro Wystaw Artystycznych organizuje wystawy i inne prezentacje sztuki współczesnej. Współpracujemy i prowadzimy wymianę wystaw z innymi galeriami w kraju i zagranicą o podobnym profilu artystycznym. Posiadamy kolekcję dzieł sztuki współczesnej. Regularnie organizujemy spotkania, wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom sztuki współczesnej. Wydawane publikacje wynikają z realizacji programu wystawienniczego i promocyjnego. Gromadzimy wydawnictwa oraz dokumentację fotograficzną i audiowizualną z naszej działalności. Posiadamy bibliotekę ze zbiorem książek, katalogów, czasopism oraz foto i video z terenu całego kraju i zagranicy. Materiały archiwalne i publikacje udostępniane są wszystkim osobom zainteresowanym. Realizowany w galeriach BWA program artystyczny został ukształtowany w I połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Wywodzi się z dwóch koncepcji artystycznych: sztuki analitycznej i sztuki konceptualnej. Wszelkie zmiany, jakie zachodziły i zachodzą w preferowanym programie wynikają przede wszystkim z aktywności sztuki w jej obszarze. Sztuka jest bowiem ciągłym procesem intelelektualnym, zakorzenionym w tradycji i kulturze, zdolnym do stałego samoodradzania się, niezależnym od stale zmieniającego się czasu, a tylko z nim współistotnym, niezależnym od nikogo i od niczego bytem samym w sobie o sile ingerencji zarówno w istotę własną, jak i w zjawiska jej współczesne, wyraża się więc środkami artystycznymi właściwymi dla swojego czasu. Do końca 2004 r. istniała Galeria Stara, o powierzchni 226 m² mieszcząca się w budynku przy ul. Narutowicza 4. Pod tą nazwą działała od 1987 r., posiadała jednak tradycję sięgającą lat trzydziestych XX w., kiedy z inicjatywy Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej powstał Dom Pracy Kulturalnej. Dom zbudowany został z funduszy społecznych. Mieściły się w nim trzy sale wystawowe przeznaczone dla Towarzystwa Propagandy Sztuki, podniesionego w 1938 r. do rangi Instytutu Propagandy Sztuki. Pierwsze wystawy odbyły się w początkach 1939 r. Po wojnie galeria wznowiła swoją działalność już jako galeria powstałego wówczas BWA. Galeria Stara była miejscem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów polskich, także środowiska lubelskiego oraz artystów zagranicznych. Działalności wystawienniczej towarzyszyły wykłady i spotkania z historykami i teoretykami sztuki. W chwili obecnej sala przy ul. Narutowicza przeszła pod zarząd Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego.